main-content

XO SO Mega Chủ Nhật - Kết quả xổ số mega 6/45 Vietlott ngày 23-06-2019

 • 03
 • 08
 • 11
 • 27
 • 32
 • 36

Kỳ quay thưởng #457
Ngày quay thưởng Chủ Nhật, 23-06-2019

 • Giá trị Jackpot
 • 19.041.263.000 đồng
Giải Trùng khớp SL Giá trị giải
Jackpot 6x 0 19.041.263.000
Giải 1 5x 12 10.000.000
Giải 2 4x 837 300.000
Giải 3 3x 13698 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số
kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

XO SO Mega Thứ Sáu - Kết quả xổ số mega 6/45 Vietlott ngày 21-06-2019

 • 01
 • 04
 • 19
 • 21
 • 23
 • 39

Kỳ quay thưởng #456
Ngày quay thưởng Thứ Sáu, 21-06-2019

 • Giá trị Jackpot
 • 17.771.417.500 đồng
Giải Trùng khớp SL Giá trị giải
Jackpot 6x 0 17.771.417.500
Giải 1 5x 11 10.000.000
Giải 2 4x 704 300.000
Giải 3 3x 11773 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số
kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

XO SO Mega Thứ Tư - Kết quả xổ số mega 6/45 Vietlott ngày 19-06-2019

 • 02
 • 04
 • 11
 • 15
 • 35
 • 40

Kỳ quay thưởng #455
Ngày quay thưởng Thứ Tư, 19-06-2019

 • Giá trị Jackpot
 • 16.557.487.500 đồng
Giải Trùng khớp SL Giá trị giải
Jackpot 6x 0 16.557.487.500
Giải 1 5x 12 10.000.000
Giải 2 4x 722 300.000
Giải 3 3x 12321 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số
kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

XO SO Mega Chủ Nhật - Kết quả xổ số mega 6/45 Vietlott ngày 16-06-2019

 • 06
 • 07
 • 19
 • 29
 • 31
 • 36

Kỳ quay thưởng #454
Ngày quay thưởng Chủ Nhật, 16-06-2019

 • Giá trị Jackpot
 • 15.332.578.500 đồng
Giải Trùng khớp SL Giá trị giải
Jackpot 6x 0 15.332.578.500
Giải 1 5x 18 10.000.000
Giải 2 4x 634 300.000
Giải 3 3x 11785 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số
kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

XO SO Mega Thứ Sáu - Kết quả xổ số mega 6/45 Vietlott ngày 14-06-2019

 • 02
 • 12
 • 16
 • 36
 • 37
 • 45

Kỳ quay thưởng #453
Ngày quay thưởng Thứ Sáu, 14-06-2019

 • Giá trị Jackpot
 • 14.177.934.500 đồng
Giải Trùng khớp SL Giá trị giải
Jackpot 6x 0 14.177.934.500
Giải 1 5x 16 10.000.000
Giải 2 4x 688 300.000
Giải 3 3x 11136 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số
kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

XO SO Mega Thứ Tư - Kết quả xổ số mega 6/45 Vietlott ngày 12-06-2019

 • 10
 • 11
 • 21
 • 23
 • 26
 • 37

Kỳ quay thưởng #452
Ngày quay thưởng Thứ Tư, 12-06-2019

 • Giá trị Jackpot
 • 13.115.937.000 đồng
Giải Trùng khớp SL Giá trị giải
Jackpot 6x 0 13.115.937.000
Giải 1 5x 12 10.000.000
Giải 2 4x 683 300.000
Giải 3 3x 11253 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số
kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

XO SO Mega Chủ Nhật - Kết quả xổ số mega 6/45 Vietlott ngày 09-06-2019

 • 02
 • 06
 • 22
 • 25
 • 35
 • 36

Kỳ quay thưởng #451
Ngày quay thưởng Chủ Nhật, 09-06-2019

 • Giá trị Jackpot
 • 34.381.055.000 đồng
Giải Trùng khớp SL Giá trị giải
Jackpot 6x 1 34.381.055.000
Giải 1 5x 13 10.000.000
Giải 2 4x 906 300.000
Giải 3 3x 15308 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số
kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

XO SO Mega Thứ Sáu - Kết quả xổ số mega 6/45 Vietlott ngày 07-06-2019

 • 11
 • 13
 • 15
 • 26
 • 27
 • 41

Kỳ quay thưởng #450
Ngày quay thưởng Thứ Sáu, 07-06-2019

 • Giá trị Jackpot
 • 32.742.356.500 đồng
Giải Trùng khớp SL Giá trị giải
Jackpot 6x 0 32.742.356.500
Giải 1 5x 21 10.000.000
Giải 2 4x 916 300.000
Giải 3 3x 15081 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số
kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

XO SO Mega Thứ Tư - Kết quả xổ số mega 6/45 Vietlott ngày 05-06-2019

 • 04
 • 08
 • 22
 • 25
 • 37
 • 39

Kỳ quay thưởng #449
Ngày quay thưởng Thứ Tư, 05-06-2019

 • Giá trị Jackpot
 • 31.263.883.000 đồng
Giải Trùng khớp SL Giá trị giải
Jackpot 6x 0 31.263.883.000
Giải 1 5x 20 10.000.000
Giải 2 4x 926 300.000
Giải 3 3x 15716 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số
kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

XO SO Mega Chủ Nhật - Kết quả xổ số mega 6/45 Vietlott ngày 02-06-2019

 • 02
 • 05
 • 12
 • 35
 • 41
 • 43

Kỳ quay thưởng #448
Ngày quay thưởng Chủ Nhật, 02-06-2019

 • Giá trị Jackpot
 • 29.782.077.000 đồng
Giải Trùng khớp SL Giá trị giải
Jackpot 6x 0 29.782.077.000
Giải 1 5x 22 10.000.000
Giải 2 4x 847 300.000
Giải 3 3x 15017 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số
kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

XO SO Mega Thứ Sáu - Kết quả xổ số mega 6/45 Vietlott ngày 31-05-2019

 • 05
 • 06
 • 07
 • 12
 • 23
 • 30

Kỳ quay thưởng #447
Ngày quay thưởng Thứ Sáu, 31-05-2019

 • Giá trị Jackpot
 • 28.327.703.000 đồng
Giải Trùng khớp SL Giá trị giải
Jackpot 6x 0 28.327.703.000
Giải 1 5x 18 10.000.000
Giải 2 4x 1036 300.000
Giải 3 3x 16259 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số
kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

XO SO Mega Thứ Tư - Kết quả xổ số mega 6/45 Vietlott ngày 29-05-2019

 • 12
 • 18
 • 19
 • 27
 • 35
 • 42

Kỳ quay thưởng #446
Ngày quay thưởng Thứ Tư, 29-05-2019

 • Giá trị Jackpot
 • 26.999.524.500 đồng
Giải Trùng khớp SL Giá trị giải
Jackpot 6x 0 26.999.524.500
Giải 1 5x 19 10.000.000
Giải 2 4x 941 300.000
Giải 3 3x 15534 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số
kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

XO SO Mega Chủ Nhật - Kết quả xổ số mega 6/45 Vietlott ngày 26-05-2019

 • 11
 • 12
 • 14
 • 23
 • 29
 • 32

Kỳ quay thưởng #445
Ngày quay thưởng Chủ Nhật, 26-05-2019

 • Giá trị Jackpot
 • 25.583.062.000 đồng
Giải Trùng khớp SL Giá trị giải
Jackpot 6x 0 25.583.062.000
Giải 1 5x 26 10.000.000
Giải 2 4x 1043 300.000
Giải 3 3x 15998 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số
kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

XO SO Mega Thứ Sáu - Kết quả xổ số mega 6/45 Vietlott ngày 24-05-2019

 • 02
 • 03
 • 31
 • 33
 • 35
 • 40

Kỳ quay thưởng #444
Ngày quay thưởng Thứ Sáu, 24-05-2019

 • Giá trị Jackpot
 • 24.272.614.500 đồng
Giải Trùng khớp SL Giá trị giải
Jackpot 6x 0 24.272.614.500
Giải 1 5x 10 10.000.000
Giải 2 4x 768 300.000
Giải 3 3x 13012 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số
kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Thông Tin đổi vé số trúng Vietlott
MEGA 6/45

 • Kết quả xổ số Mega 6/45 mở thưởng vào lúc 18h15 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật trong tuần.
 • Giá trị giải thưởng của vé số miền XSMEGA như sau:
 • Giải thưởng Tiền thưởng
  (VNĐ)
  Trùng Tỷ lệ trả thưởng
  kế hoạch
  Giải Jackpot 12.000.000.000 + tích lũy 6 bộ số 41,31%
  Giải Nhất 10.000.000 5 số 2,87%
  Giải Nhì 300.000 4 số 4,09%
  Giải Ba 30.000 3 số 6,73%

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
VIỆT NAM (VIETLOTT):

 • Trụ sở chính:

  Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam
  Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800

 • Chi nhánh Hồ Chí Minh:

  Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  Tel: 08.38.212.629

 • Chi nhánh Cần Thơ:

  Địa chỉ: 62 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Tel: 0710.6 252 245

 • Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu:

  Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 • Chi nhánh Khánh Hòa:

  Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà LienVietPostBank, số 69-71 Thống Nhất, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

 • Chi nhánh Hải Phòng:

  Địa chỉ: Số 255/16D, Khu dân cư Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
  (Hotline): 1900.55.68.68

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

XSMB XSMN XSMT
XSMB thứ 2 Tp.HCM Đồng Tháp Cà Mau XSMN thứ 2 Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT thứ 2
XSMB thứ 3 Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu XSMN thứ 3 ĐăkLắc Quảng Nam XSMT thứ 3
XSMB thứ 4 Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ XSMN thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa XSMT thứ 4
XSMB thứ 5 An Giang Tây Ninh Bình Thuận XSMN thứ 5 Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT thứ 5
XSMB thứ 6 Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh XSMN thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận XSMT thứ 6
XSMB thứ 7 Tp.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang XSMN thứ 7 Đà Nẵng Quãng Ngãi Đắc Nông XSMT thứ 7
XSMB
chủ nhật
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt XSMN chủ nhật Khánh Hòa Kon Tum XSMT chủ nhật