Xổ Số Bình Dương - XSBD - Xo So Binh Duong

main-content

XSMN » XSBD Thứ 6 » XSBD 21/06/2019

G.8 44
G.7 968
G.6 9678 9368 6888
G.5 6256
G.4 39697 98257 34470 85783 95237 91994 91707
G.3 43272 02295
G.2 83602
G.1 65379
ĐB 459008
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Dương Thứ 6, ngày 21/06/2019
Đầu Lô Tô
0 07, 02, 08
1 -
2 -
3 37
4 44
5 56, 57
6 68, 68
7 78, 70, 72, 79
8 88, 83
9 97, 94, 95

XSMN » XSBD Thứ 6 » XSBD 14/06/2019

G.8 30
G.7 233
G.6 2157 8408 8395
G.5 9956
G.4 80653 44485 14037 88396 86420 36331 59000
G.3 34676 65320
G.2 78102
G.1 78745
ĐB 429157
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Dương Thứ 6, ngày 14/06/2019
Đầu Lô Tô
0 08, 00, 02
1 -
2 20, 20
3 30, 33, 37, 31
4 45
5 57, 56, 53, 57
6 -
7 76
8 85
9 95, 96

XSMN » XSBD Thứ 6 » XSBD 07/06/2019

G.8 74
G.7 942
G.6 2654 6466 7924
G.5 9925
G.4 44783 51027 73265 18782 14559 44130 31954
G.3 40765 25477
G.2 96657
G.1 09045
ĐB 085331
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Dương Thứ 6, ngày 07/06/2019
Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 24, 25, 27
3 30, 31
4 42, 45
5 54, 59, 54, 57
6 66, 65, 65
7 74, 77
8 83, 82
9 -

XSMN » XSBD Thứ 6 » XSBD 31/05/2019

G.8 73
G.7 906
G.6 6265 7085 3721
G.5 5738
G.4 69774 86012 35862 28960 53014 06175 01193
G.3 46166 86865
G.2 97573
G.1 35702
ĐB 738329
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Dương Thứ 6, ngày 31/05/2019
Đầu Lô Tô
0 06, 02
1 12, 14
2 21, 29
3 38
4 -
5 -
6 65, 62, 60, 66, 65
7 73, 74, 75, 73
8 85
9 93

XSMN » XSBD Thứ 6 » XSBD 24/05/2019

G.8 42
G.7 766
G.6 7864 8308 1415
G.5 8026
G.4 97059 66582 83429 60463 52817 96013 91792
G.3 05881 82492
G.2 78464
G.1 52005
ĐB 751246
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Dương Thứ 6, ngày 24/05/2019
Đầu Lô Tô
0 08, 05
1 15, 17, 13
2 26, 29
3 -
4 42, 46
5 59
6 66, 64, 63, 64
7 -
8 82, 81
9 92, 92

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết