Xổ Số Bình Dương - XSBD - Xo So Binh Duong

main-content

XSMN » XSBD Thứ 6 » XSBD 19/04/2019

G.8 58
G.7 240
G.6 8555 5362 3076
G.5 0603
G.4 86596 76951 76080 96697 51575 80725 82965
G.3 98084 81386
G.2 48084
G.1 21697
ĐB 731826
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Dương Thứ 6, ngày 19/04/2019
Đầu Lô Tô
0 03
1 -
2 25, 26
3 -
4 40
5 58, 55, 51
6 62, 65
7 76, 75
8 80, 84, 86, 84
9 96, 97, 97

XSMN » XSBD Thứ 6 » XSBD 12/04/2019

G.8 29
G.7 435
G.6 2050 5488 0477
G.5 3857
G.4 30973 62629 82780 66874 68901 54255 45303
G.3 85532 51281
G.2 82064
G.1 87594
ĐB 370652
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Dương Thứ 6, ngày 12/04/2019
Đầu Lô Tô
0 01, 03
1 -
2 29, 29
3 35, 32
4 -
5 50, 57, 55, 52
6 64
7 77, 73, 74
8 88, 80, 81
9 94

XSMN » XSBD Thứ 6 » XSBD 05/04/2019

G.8 40
G.7 071
G.6 5837 9612 7791
G.5 5895
G.4 55461 31152 88286 49960 53061 45318 92163
G.3 74431 79288
G.2 56755
G.1 28505
ĐB 478950
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Dương Thứ 6, ngày 05/04/2019
Đầu Lô Tô
0 05
1 12, 18
2 -
3 37, 31
4 40
5 52, 55, 50
6 61, 60, 61, 63
7 71
8 86, 88
9 91, 95

XSMN » XSBD Thứ 6 » XSBD 29/03/2019

G.8 14
G.7 126
G.6 1993 9593 3685
G.5 0314
G.4 34810 70344 98985 77803 90802 80200 88096
G.3 03517 14761
G.2 76755
G.1 46813
ĐB 779658
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Dương Thứ 6, ngày 29/03/2019
Đầu Lô Tô
0 03, 02, 00
1 14, 14, 10, 17, 13
2 26
3 -
4 44
5 55, 58
6 61
7 -
8 85, 85
9 93, 93, 96

XSMN » XSBD Thứ 6 » XSBD 22/03/2019

G.8 85
G.7 786
G.6 7561 3965 1396
G.5 9434
G.4 01052 53141 14258 99597 28109 34574 66645
G.3 78240 73566
G.2 13467
G.1 65389
ĐB 763984
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Dương Thứ 6, ngày 22/03/2019
Đầu Lô Tô
0 09
1 -
2 -
3 34
4 41, 45, 40
5 52, 58
6 61, 65, 66, 67
7 74
8 85, 86, 89, 84
9 96, 97

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết