Xổ Số Bình Định - XSBDI - Xo So Binh Dinh

main-content

XSMT » XSBDI Thứ 5 » XSBDI 05/12/2019

G.8 17
G.7 892
G.6 9965 9548 3544
G.5 6404
G.4 05175 60115 57897 89763 53807 23906 09808
G.3 83416 86188
G.2 32865
G.1 92758
ĐB 288354
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Định Thứ 5, ngày 05/12/2019
Đầu Lô Tô
0 04, 07, 06, 08
1 17, 15, 16
2 -
3 -
4 48, 44
5 58, 54
6 65, 63, 65
7 75
8 88
9 92, 97

XSMT » XSBDI Thứ 5 » XSBDI 28/11/2019

G.8 25
G.7 855
G.6 9892 0090 9690
G.5 0407
G.4 08558 26696 89097 54089 18473 57534 45219
G.3 29467 70088
G.2 67443
G.1 47336
ĐB 598125
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Định Thứ 5, ngày 28/11/2019
Đầu Lô Tô
0 07
1 19
2 25, 25
3 34, 36
4 43
5 55, 58
6 67
7 73
8 89, 88
9 92, 90, 90, 96, 97

XSMT » XSBDI Thứ 5 » XSBDI 21/11/2019

G.8 11
G.7 969
G.6 6027 5102 4979
G.5 7008
G.4 38949 58147 02068 30744 30100 17669 76611
G.3 14635 73175
G.2 22046
G.1 50472
ĐB 423280
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Định Thứ 5, ngày 21/11/2019
Đầu Lô Tô
0 02, 08, 00
1 11, 11
2 27
3 35
4 49, 47, 44, 46
5 -
6 69, 68, 69
7 79, 75, 72
8 80
9 -

XSMT » XSBDI Thứ 5 » XSBDI 14/11/2019

G.8 69
G.7 721
G.6 0873 1395 5876
G.5 0355
G.4 96029 05348 43572 71979 50759 68033 18864
G.3 89737 15154
G.2 75680
G.1 50865
ĐB 639875
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Định Thứ 5, ngày 14/11/2019
Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 21, 29
3 33, 37
4 48
5 55, 59, 54
6 69, 64, 65
7 73, 76, 72, 79, 75
8 80
9 95

XSMT » XSBDI Thứ 5 » XSBDI 07/11/2019

G.8 07
G.7 139
G.6 8454 0865 7531
G.5 4759
G.4 00109 50304 34299 07502 46181 89669 07736
G.3 97331 43027
G.2 33366
G.1 33581
ĐB 811255
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Định Thứ 5, ngày 07/11/2019
Đầu Lô Tô
0 07, 09, 04, 02
1 -
2 27
3 39, 31, 36, 31
4 -
5 54, 59, 55
6 65, 69, 66
7 -
8 81, 81
9 99

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết