Xổ Số Bình Định - XSBDI - Xo So Binh Dinh

main-content

XSMT » XSBDI Thứ 5 » XSBDI 17/10/2019

G.8 36
G.7 913
G.6 9585 0268 3062
G.5 1230
G.4 27060 13504 51387 38213 09682 51682 58146
G.3 47066 87536
G.2 38373
G.1 09145
ĐB 979905
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Định Thứ 5, ngày 17/10/2019
Đầu Lô Tô
0 04, 05
1 13, 13
2 -
3 36, 30, 36
4 46, 45
5 -
6 68, 62, 60, 66
7 73
8 85, 87, 82, 82
9 -

XSMT » XSBDI Thứ 5 » XSBDI 10/10/2019

G.8 60
G.7 363
G.6 1867 3793 3161
G.5 5207
G.4 37976 64880 64528 86495 26722 07657 28120
G.3 08683 90360
G.2 76582
G.1 94044
ĐB 034891
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Định Thứ 5, ngày 10/10/2019
Đầu Lô Tô
0 07
1 -
2 28, 22, 20
3 -
4 44
5 57
6 60, 63, 67, 61, 60
7 76
8 80, 83, 82
9 93, 95, 91

XSMT » XSBDI Thứ 5 » XSBDI 03/10/2019

G.8 57
G.7 204
G.6 6703 3142 9988
G.5 0200
G.4 90140 71418 52209 96679 37209 74729 56431
G.3 43915 78097
G.2 86167
G.1 65378
ĐB 396644
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Định Thứ 5, ngày 03/10/2019
Đầu Lô Tô
0 04, 03, 00, 09, 09
1 18, 15
2 29
3 31
4 42, 40, 44
5 57
6 67
7 79, 78
8 88
9 97

XSMT » XSBDI Thứ 5 » XSBDI 26/09/2019

G.8 77
G.7 388
G.6 5468 2870 0213
G.5 4375
G.4 79634 59113 58558 17374 41107 18219 58079
G.3 34878 13861
G.2 73246
G.1 33130
ĐB 959529
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Định Thứ 5, ngày 26/09/2019
Đầu Lô Tô
0 07
1 13, 13, 19
2 29
3 34, 30
4 46
5 58
6 68, 61
7 77, 70, 75, 74, 79, 78
8 88
9 -

XSMT » XSBDI Thứ 5 » XSBDI 19/09/2019

G.8 23
G.7 262
G.6 6748 5355 6780
G.5 2527
G.4 34372 10678 08601 35450 50425 47973 68538
G.3 45568 01704
G.2 37886
G.1 29200
ĐB 267182
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Định Thứ 5, ngày 19/09/2019
Đầu Lô Tô
0 01, 04, 00
1 -
2 23, 27, 25
3 38
4 48
5 55, 50
6 62, 68
7 72, 78, 73
8 80, 86, 82
9 -

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết