Xổ Số Bình Phước - XSBP - Xo So Binh Phuoc

main-content

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 22/06/2019

G.8 15
G.7 934
G.6 7787 6174 0865
G.5 2237
G.4 76019 22315 46121 73136 88283 59298 35236
G.3 93180 20976
G.2 98691
G.1 09700
ĐB 031192
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Phước Thứ 7, ngày 22/06/2019
Đầu Lô Tô
0 00
1 15, 19, 15
2 21
3 34, 37, 36, 36
4 -
5 -
6 65
7 74, 76
8 87, 83, 80
9 98, 91, 92

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 15/06/2019

G.8 91
G.7 983
G.6 9098 8095 4000
G.5 2334
G.4 99495 70522 14726 12844 23631 49041 64614
G.3 23438 16297
G.2 54833
G.1 33439
ĐB 334053
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Phước Thứ 7, ngày 15/06/2019
Đầu Lô Tô
0 00
1 14
2 22, 26
3 34, 31, 38, 33, 39
4 44, 41
5 53
6 -
7 -
8 83
9 91, 98, 95, 95, 97

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 08/06/2019

G.8 87
G.7 049
G.6 5662 8774 7389
G.5 8966
G.4 82961 93396 97709 34904 28132 52579 89136
G.3 63996 93531
G.2 10981
G.1 54508
ĐB 949729
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Phước Thứ 7, ngày 08/06/2019
Đầu Lô Tô
0 09, 04, 08
1 -
2 29
3 32, 36, 31
4 49
5 -
6 62, 66, 61
7 74, 79
8 87, 89, 81
9 96, 96

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 01/06/2019

G.8 34
G.7 601
G.6 3023 3734 0176
G.5 7559
G.4 10456 92044 81643 23771 03305 88295 22553
G.3 72287 88621
G.2 56590
G.1 06514
ĐB 582188
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Phước Thứ 7, ngày 01/06/2019
Đầu Lô Tô
0 01, 05
1 14
2 23, 21
3 34, 34
4 44, 43
5 59, 56, 53
6 -
7 76, 71
8 87, 88
9 95, 90

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 25/05/2019

G.8 77
G.7 050
G.6 8641 0284 7562
G.5 4577
G.4 78716 88901 27198 17339 89465 72078 79880
G.3 55964 90148
G.2 22362
G.1 37768
ĐB 779952
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Phước Thứ 7, ngày 25/05/2019
Đầu Lô Tô
0 01
1 16
2 -
3 39
4 41, 48
5 50, 52
6 62, 65, 64, 62, 68
7 77, 77, 78
8 84, 80
9 98

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết