Xổ Số Bình Phước - XSBP - Xo So Binh Phuoc

main-content

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 30/11/2019

G.8 94
G.7 551
G.6 0777 5371 6361
G.5 1761
G.4 03520 69846 23391 88974 98301 42168 06654
G.3 81348 05683
G.2 00693
G.1 00659
ĐB 373937
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Phước Thứ 7, ngày 30/11/2019
Đầu Lô Tô
0 01
1 -
2 20
3 37
4 46, 48
5 51, 54, 59
6 61, 61, 68
7 77, 71, 74
8 83
9 94, 91, 93

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 23/11/2019

G.8 24
G.7 108
G.6 6949 2051 6358
G.5 8687
G.4 06245 95899 98438 84148 97885 61446 52103
G.3 15253 65546
G.2 72902
G.1 01068
ĐB 719456
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Phước Thứ 7, ngày 23/11/2019
Đầu Lô Tô
0 08, 03, 02
1 -
2 24
3 38
4 49, 45, 48, 46, 46
5 51, 58, 53, 56
6 68
7 -
8 87, 85
9 99

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 16/11/2019

G.8 81
G.7 298
G.6 9765 6942 4942
G.5 4678
G.4 30954 42676 10970 80677 86255 93666 49231
G.3 50621 45234
G.2 50872
G.1 09779
ĐB 718663
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Phước Thứ 7, ngày 16/11/2019
Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 21
3 31, 34
4 42, 42
5 54, 55
6 65, 66, 63
7 78, 76, 70, 77, 72, 79
8 81
9 98

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 09/11/2019

G.8 45
G.7 955
G.6 9190 4894 3534
G.5 2044
G.4 57976 96538 69201 40325 37262 75678 81392
G.3 16880 32109
G.2 49855
G.1 40053
ĐB 695244
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Phước Thứ 7, ngày 09/11/2019
Đầu Lô Tô
0 01, 09
1 -
2 25
3 34, 38
4 45, 44, 44
5 55, 55, 53
6 62
7 76, 78
8 80
9 90, 94, 92

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 02/11/2019

G.8 56
G.7 154
G.6 1065 7045 1521
G.5 6711
G.4 66778 49339 71787 03754 59481 45641 72316
G.3 53176 72766
G.2 13125
G.1 45395
ĐB 414398
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Phước Thứ 7, ngày 02/11/2019
Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 16
2 21, 25
3 39
4 45, 41
5 56, 54, 54
6 65, 66
7 78, 76
8 87, 81
9 95, 98

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết