Xổ Số Bình Phước - XSBP - Xo So Binh Phuoc

main-content

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 20/04/2019

G.8 35
G.7 312
G.6 5367 6220 5469
G.5 7379
G.4 24774 43838 34408 25729 21516 67654 22133
G.3 00502 85716
G.2 37951
G.1 21702
ĐB 644700
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Phước Thứ 7, ngày 20/04/2019
Đầu Lô Tô
0 08, 02, 02, 00
1 12, 16, 16
2 20, 29
3 35, 38, 33
4 -
5 54, 51
6 67, 69
7 79, 74
8 -
9 -

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 13/04/2019

G.8 05
G.7 771
G.6 4375 0593 6831
G.5 5620
G.4 45420 45782 39070 75101 44670 19167 34096
G.3 66356 76315
G.2 67086
G.1 49413
ĐB 188584
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Phước Thứ 7, ngày 13/04/2019
Đầu Lô Tô
0 05, 01
1 15, 13
2 20, 20
3 31
4 -
5 56
6 67
7 71, 75, 70, 70
8 82, 86, 84
9 93, 96

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 06/04/2019

G.8 95
G.7 821
G.6 5325 4661 4878
G.5 6952
G.4 22917 32886 72395 98088 46769 56608 26696
G.3 42329 55719
G.2 12419
G.1 17619
ĐB 638757
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Phước Thứ 7, ngày 06/04/2019
Đầu Lô Tô
0 08
1 17, 19, 19, 19
2 21, 25, 29
3 -
4 -
5 52, 57
6 61, 69
7 78
8 86, 88
9 95, 95, 96

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 30/03/2019

G.8 23
G.7 659
G.6 1557 0342 0585
G.5 4535
G.4 85107 53283 53955 30946 90934 18968 93613
G.3 21311 39856
G.2 61130
G.1 16888
ĐB 316534
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Phước Thứ 7, ngày 30/03/2019
Đầu Lô Tô
0 07
1 13, 11
2 23
3 35, 34, 30, 34
4 42, 46
5 59, 57, 55, 56
6 68
7 -
8 85, 83, 88
9 -

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 23/03/2019

G.8 18
G.7 722
G.6 2262 8047 8783
G.5 7877
G.4 29969 09718 61963 22076 74880 19920 54727
G.3 71935 59695
G.2 19391
G.1 20729
ĐB 744566
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Phước Thứ 7, ngày 23/03/2019
Đầu Lô Tô
0 -
1 18, 18
2 22, 20, 27, 29
3 35
4 47
5 -
6 62, 69, 63, 66
7 77, 76
8 83, 80
9 95, 91

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết