Xổ Số Bình Phước - XSBP - Xo So Binh Phuoc

main-content

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 17/08/2019

G.8 95
G.7 901
G.6 6207 1009 4119
G.5 1546
G.4 56261 90168 62642 04571 76727 19984 78715
G.3 97438 38209
G.2 99373
G.1 63121
ĐB 994087
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Phước Thứ 7, ngày 17/08/2019
Đầu Lô Tô
0 01, 07, 09, 09
1 19, 15
2 27, 21
3 38
4 46, 42
5 -
6 61, 68
7 71, 73
8 84, 87
9 95

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 10/08/2019

G.8 75
G.7 242
G.6 0871 0276 0707
G.5 2270
G.4 88880 73189 43544 35808 51902 73028 00716
G.3 41255 46815
G.2 83281
G.1 64552
ĐB 152205
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Phước Thứ 7, ngày 10/08/2019
Đầu Lô Tô
0 07, 08, 02, 05
1 16, 15
2 28
3 -
4 42, 44
5 55, 52
6 -
7 75, 71, 76, 70
8 80, 89, 81
9 -

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 03/08/2019

G.8 51
G.7 490
G.6 2106 6768 8720
G.5 8454
G.4 40723 03539 69676 03579 14049 58548 61248
G.3 43666 51630
G.2 51618
G.1 46591
ĐB 206002
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Phước Thứ 7, ngày 03/08/2019
Đầu Lô Tô
0 06, 02
1 18
2 20, 23
3 39, 30
4 49, 48, 48
5 51, 54
6 68, 66
7 76, 79
8 -
9 90, 91

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 27/07/2019

G.8 21
G.7 670
G.6 6398 0907 3221
G.5 6531
G.4 94259 74348 01057 91993 13796 20088 16873
G.3 26240 57729
G.2 83128
G.1 34896
ĐB 564131
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Phước Thứ 7, ngày 27/07/2019
Đầu Lô Tô
0 07
1 -
2 21, 21, 29, 28
3 31, 31
4 48, 40
5 59, 57
6 -
7 70, 73
8 88
9 98, 93, 96, 96

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 20/07/2019

G.8 63
G.7 420
G.6 4086 2550 3088
G.5 0468
G.4 14941 51970 59907 58437 84617 26815 44004
G.3 06294 65609
G.2 60801
G.1 96946
ĐB 101204
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Phước Thứ 7, ngày 20/07/2019
Đầu Lô Tô
0 07, 04, 09, 01, 04
1 17, 15
2 20
3 37
4 41, 46
5 50
6 63, 68
7 70
8 86, 88
9 94

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết