Xổ Số Bình Thuận - XSBTH - Xo So Binh Thuan

main-content

XSMN » XSBTH Thứ 5 » XSBTH 15/08/2019

G.8 92
G.7 865
G.6 2844 6745 1434
G.5 0474
G.4 76544 77627 29617 02294 02545 89124 74513
G.3 22444 48046
G.2 94358
G.1 94531
ĐB 817779
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, ngày 15/08/2019
Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 13
2 27, 24
3 34, 31
4 44, 45, 44, 45, 44, 46
5 58
6 65
7 74, 79
8 -
9 92, 94

XSMN » XSBTH Thứ 5 » XSBTH 08/08/2019

G.8 01
G.7 725
G.6 2121 8191 8747
G.5 0244
G.4 61042 19691 62855 80377 05021 65349 81373
G.3 23557 28371
G.2 73800
G.1 16817
ĐB 553796
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, ngày 08/08/2019
Đầu Lô Tô
0 01, 00
1 17
2 25, 21, 21
3 -
4 47, 44, 42, 49
5 55, 57
6 -
7 77, 73, 71
8 -
9 91, 91, 96

XSMN » XSBTH Thứ 5 » XSBTH 01/08/2019

G.8 17
G.7 915
G.6 8903 6926 0097
G.5 6462
G.4 01180 31943 92664 10269 49992 36830 72278
G.3 45947 83496
G.2 76506
G.1 29477
ĐB 686849
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, ngày 01/08/2019
Đầu Lô Tô
0 03, 06
1 17, 15
2 26
3 30
4 43, 47, 49
5 -
6 62, 64, 69
7 78, 77
8 80
9 97, 92, 96

XSMN » XSBTH Thứ 5 » XSBTH 25/07/2019

G.8 98
G.7 397
G.6 6326 8190 3503
G.5 3372
G.4 75739 54748 74207 88163 81736 65505 41892
G.3 42375 63950
G.2 14477
G.1 37744
ĐB 215893
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, ngày 25/07/2019
Đầu Lô Tô
0 03, 07, 05
1 -
2 26
3 39, 36
4 48, 44
5 50
6 63
7 72, 75, 77
8 -
9 98, 97, 90, 92, 93

XSMN » XSBTH Thứ 5 » XSBTH 18/07/2019

G.8 70
G.7 753
G.6 0733 7507 2925
G.5 3297
G.4 74729 60351 92705 55868 36129 16969 09938
G.3 54308 82813
G.2 64990
G.1 82428
ĐB 864234
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, ngày 18/07/2019
Đầu Lô Tô
0 07, 05, 08
1 13
2 25, 29, 29, 28
3 33, 38, 34
4 -
5 53, 51
6 68, 69
7 70
8 -
9 97, 90

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết