Xổ Số Bình Thuận - XSBTH - Xo So Binh Thuan

main-content

XSMN » XSBTH Thứ 5 » XSBTH 18/04/2019

G.8 38
G.7 273
G.6 2273 4075 6968
G.5 2806
G.4 67294 08250 01142 34308 12030 00638 67512
G.3 89581 44490
G.2 52591
G.1 96684
ĐB 403055
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, ngày 18/04/2019
Đầu Lô Tô
0 06, 08
1 12
2 -
3 38, 30, 38
4 42
5 50, 55
6 68
7 73, 73, 75
8 81, 84
9 94, 90, 91

XSMN » XSBTH Thứ 5 » XSBTH 11/04/2019

G.8 58
G.7 301
G.6 9723 1569 9238
G.5 5088
G.4 78279 28220 66444 73633 80975 23512 90167
G.3 09767 02067
G.2 07973
G.1 75607
ĐB 758459
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, ngày 11/04/2019
Đầu Lô Tô
0 01, 07
1 12
2 23, 20
3 38, 33
4 44
5 58, 59
6 69, 67, 67, 67
7 79, 75, 73
8 88
9 -

XSMN » XSBTH Thứ 5 » XSBTH 04/04/2019

G.8 15
G.7 908
G.6 8020 4074 1578
G.5 9332
G.4 14615 77311 38001 73507 89042 43293 42411
G.3 14436 52718
G.2 99588
G.1 64171
ĐB 933420
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, ngày 04/04/2019
Đầu Lô Tô
0 08, 01, 07
1 15, 15, 11, 11, 18
2 20, 20
3 32, 36
4 42
5 -
6 -
7 74, 78, 71
8 88
9 93

XSMN » XSBTH Thứ 5 » XSBTH 28/03/2019

G.8 76
G.7 987
G.6 1140 2522 8993
G.5 7536
G.4 35828 94218 62867 43882 35028 11591 29697
G.3 39936 35078
G.2 26682
G.1 32679
ĐB 333702
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, ngày 28/03/2019
Đầu Lô Tô
0 02
1 18
2 22, 28, 28
3 36, 36
4 40
5 -
6 67
7 76, 78, 79
8 87, 82, 82
9 93, 91, 97

XSMN » XSBTH Thứ 5 » XSBTH 21/03/2019

G.8 95
G.7 971
G.6 9061 8719 2567
G.5 7970
G.4 81818 46099 82346 18573 60181 09502 09172
G.3 39747 87422
G.2 16966
G.1 93338
ĐB 915471
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, ngày 21/03/2019
Đầu Lô Tô
0 02
1 19, 18
2 22
3 38
4 46, 47
5 -
6 61, 67, 66
7 71, 70, 73, 72, 71
8 81
9 95, 99

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết