Xổ Số Đà Lạt - XSDL - Xo So Da Lat

main-content

XSMN » XSDL Chủ Nhật » XSDL 18/08/2019

G.8 56
G.7 554
G.6 8596 8540 9928
G.5 1246
G.4 15104 55163 66981 06790 32003 01676 80283
G.3 24263 56397
G.2 16070
G.1 17121
ĐB 175170
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 18/08/2019
Đầu Lô Tô
0 04, 03
1 -
2 28, 21
3 -
4 40, 46
5 56, 54
6 63, 63
7 76, 70, 70
8 81, 83
9 96, 90, 97

XSMN » XSDL Chủ Nhật » XSDL 11/08/2019

G.8 12
G.7 249
G.6 7400 9854 4738
G.5 1084
G.4 80667 21784 78123 26734 64508 06109 21224
G.3 08702 96728
G.2 50232
G.1 10812
ĐB 422802
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 11/08/2019
Đầu Lô Tô
0 00, 08, 09, 02, 02
1 12, 12
2 23, 24, 28
3 38, 34, 32
4 49
5 54
6 67
7 -
8 84, 84
9 -

XSMN » XSDL Chủ Nhật » XSDL 04/08/2019

G.8 97
G.7 715
G.6 0482 0303 3044
G.5 1311
G.4 15585 71203 68258 79514 68745 78102 41281
G.3 91515 40596
G.2 49207
G.1 85777
ĐB 402537
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 04/08/2019
Đầu Lô Tô
0 03, 03, 02, 07
1 15, 11, 14, 15
2 -
3 37
4 44, 45
5 58
6 -
7 77
8 82, 85, 81
9 97, 96

XSMN » XSDL Chủ Nhật » XSDL 28/07/2019

G.8 41
G.7 765
G.6 4091 6429 5378
G.5 6086
G.4 24624 81281 47882 01699 26884 04428 01438
G.3 65805 42540
G.2 46129
G.1 15562
ĐB 206647
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 28/07/2019
Đầu Lô Tô
0 05
1 -
2 29, 24, 28, 29
3 38
4 41, 40, 47
5 -
6 65, 62
7 78
8 86, 81, 82, 84
9 91, 99

XSMN » XSDL Chủ Nhật » XSDL 21/07/2019

G.8 99
G.7 488
G.6 1301 8285 8490
G.5 4683
G.4 58377 66738 58850 97846 02122 29359 46884
G.3 58718 19895
G.2 12711
G.1 51955
ĐB 698573
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 21/07/2019
Đầu Lô Tô
0 01
1 18, 11
2 22
3 38
4 46
5 50, 59, 55
6 -
7 77, 73
8 88, 85, 83, 84
9 99, 90, 95

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết