Xổ Số TP.HCM - XSHCM - Xo So TP.HCM

main-content

XSMN » XSHCM Thứ 2 » XSHCM 19/08/2019

G.8 49
G.7 252
G.6 7468 5528 0885
G.5 5215
G.4 75216 51164 92774 05176 34327 96519 64346
G.3 31275 55368
G.2 51992
G.1 60219
ĐB 679585
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô TPHCM Thứ 2, ngày 19/08/2019
Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 16, 19, 19
2 28, 27
3 -
4 49, 46
5 52
6 68, 64, 68
7 74, 76, 75
8 85, 85
9 92

XSMN » XSHCM Thứ 7 » XSHCM 17/08/2019

G.8 97
G.7 584
G.6 7210 4374 5659
G.5 7226
G.4 23898 29731 64761 62422 80010 96277 66811
G.3 24994 76807
G.2 85976
G.1 56587
ĐB 278799
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô TPHCM Thứ 7, ngày 17/08/2019
Đầu Lô Tô
0 07
1 10, 10, 11
2 26, 22
3 31
4 -
5 59
6 61
7 74, 77, 76
8 84, 87
9 97, 98, 94, 99

XSMN » XSHCM Thứ 2 » XSHCM 12/08/2019

G.8 44
G.7 629
G.6 2618 3928 8675
G.5 6471
G.4 62925 03454 31048 30508 21602 28739 31854
G.3 13005 81588
G.2 83592
G.1 07279
ĐB 759790
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô TPHCM Thứ 2, ngày 12/08/2019
Đầu Lô Tô
0 08, 02, 05
1 18
2 29, 28, 25
3 39
4 44, 48
5 54, 54
6 -
7 75, 71, 79
8 88
9 92, 90

XSMN » XSHCM Thứ 7 » XSHCM 10/08/2019

G.8 15
G.7 234
G.6 3738 8880 5167
G.5 9687
G.4 32680 76485 53757 88871 85803 23138 52842
G.3 21265 53897
G.2 30040
G.1 92576
ĐB 404033
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô TPHCM Thứ 7, ngày 10/08/2019
Đầu Lô Tô
0 03
1 15
2 -
3 34, 38, 38, 33
4 42, 40
5 57
6 67, 65
7 71, 76
8 80, 87, 80, 85
9 97

XSMN » XSHCM Thứ 2 » XSHCM 05/08/2019

G.8 80
G.7 309
G.6 8799 2289 5071
G.5 6962
G.4 52062 40469 18019 16097 96100 57097 31719
G.3 11424 31803
G.2 69435
G.1 55475
ĐB 930547
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô TPHCM Thứ 2, ngày 05/08/2019
Đầu Lô Tô
0 09, 00, 03
1 19, 19
2 24
3 35
4 47
5 -
6 62, 62, 69
7 71, 75
8 80, 89
9 99, 97, 97

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết