Xổ Số Khánh Hòa - XSKH - Xo So Khanh Hoa

main-content

XSMT » XSKH Thứ 4 » XSKH 16/10/2019

G.8 14
G.7 815
G.6 9659 4260 2593
G.5 4774
G.4 69833 04872 71779 08073 44616 27448 76415
G.3 73547 47006
G.2 71810
G.1 24918
ĐB 622249
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, ngày 16/10/2019
Đầu Lô Tô
0 06
1 14, 15, 16, 15, 10, 18
2 -
3 33
4 48, 47, 49
5 59
6 60
7 74, 72, 79, 73
8 -
9 93

XSMT » XSKH Chủ Nhật » XSKH 13/10/2019

G.8 56
G.7 255
G.6 4590 4105 5246
G.5 4649
G.4 67528 76543 10573 77396 16682 49355 75484
G.3 90024 79653
G.2 15382
G.1 02992
ĐB 793094
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, ngày 13/10/2019
Đầu Lô Tô
0 05
1 -
2 28, 24
3 -
4 46, 49, 43
5 56, 55, 55, 53
6 -
7 73
8 82, 84, 82
9 90, 96, 92, 94

XSMT » XSKH Thứ 4 » XSKH 09/10/2019

G.8 56
G.7 499
G.6 6487 6701 8833
G.5 4027
G.4 40394 73767 41857 75638 20994 14956 83504
G.3 16976 22159
G.2 18927
G.1 95725
ĐB 814222
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, ngày 09/10/2019
Đầu Lô Tô
0 01, 04
1 -
2 27, 27, 25, 22
3 33, 38
4 -
5 56, 57, 56, 59
6 67
7 76
8 87
9 99, 94, 94

XSMT » XSKH Chủ Nhật » XSKH 06/10/2019

G.8 14
G.7 611
G.6 8927 7242 4877
G.5 9132
G.4 02220 65487 29493 78304 93681 35506 52508
G.3 25314 82025
G.2 01517
G.1 56425
ĐB 652368
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, ngày 06/10/2019
Đầu Lô Tô
0 04, 06, 08
1 14, 11, 14, 17
2 27, 20, 25, 25
3 32
4 42
5 -
6 68
7 77
8 87, 81
9 93

XSMT » XSKH Thứ 4 » XSKH 02/10/2019

G.8 73
G.7 856
G.6 6838 7730 7433
G.5 1794
G.4 95865 89703 68253 56912 45017 43261 80305
G.3 89616 79288
G.2 28502
G.1 35662
ĐB 130499
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, ngày 02/10/2019
Đầu Lô Tô
0 03, 05, 02
1 12, 17, 16
2 -
3 38, 30, 33
4 -
5 56, 53
6 65, 61, 62
7 73
8 88
9 94, 99

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết