Xổ Số Ninh Thuận - XSNT - Xo So Ninh Thuan

main-content

XSMT » XSNT Thứ 6 » XSNT 21/06/2019

G.8 19
G.7 745
G.6 2190 2407 2267
G.5 6405
G.4 18911 36106 68681 08786 88360 86161 85404
G.3 60257 55867
G.2 51129
G.1 45495
ĐB 369268
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, ngày 21/06/2019
Đầu Lô Tô
0 07, 05, 06, 04
1 19, 11
2 29
3 -
4 45
5 57
6 67, 60, 61, 67, 68
7 -
8 81, 86
9 90, 95

XSMT » XSNT Thứ 6 » XSNT 14/06/2019

G.8 00
G.7 077
G.6 5889 1569 6291
G.5 0457
G.4 42323 01606 64773 74853 29207 62801 93732
G.3 14224 29460
G.2 15151
G.1 53058
ĐB 438905
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, ngày 14/06/2019
Đầu Lô Tô
0 00, 06, 07, 01, 05
1 -
2 23, 24
3 32
4 -
5 57, 53, 51, 58
6 69, 60
7 77, 73
8 89
9 91

XSMT » XSNT Thứ 6 » XSNT 07/06/2019

G.8 87
G.7 886
G.6 4554 3947 3546
G.5 1287
G.4 81131 50325 69866 43239 49902 74161 16913
G.3 04350 68422
G.2 88100
G.1 83393
ĐB 985830
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, ngày 07/06/2019
Đầu Lô Tô
0 02, 00
1 13
2 25, 22
3 31, 39, 30
4 47, 46
5 54, 50
6 66, 61
7 -
8 87, 86, 87
9 93

XSMT » XSNT Thứ 6 » XSNT 31/05/2019

G.8 02
G.7 635
G.6 8488 7249 1582
G.5 2758
G.4 62495 28265 28645 23200 03406 41612 51535
G.3 31926 89938
G.2 70813
G.1 00501
ĐB 190035
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, ngày 31/05/2019
Đầu Lô Tô
0 02, 00, 06, 01
1 12, 13
2 26
3 35, 35, 38, 35
4 49, 45
5 58
6 65
7 -
8 88, 82
9 95

XSMT » XSNT Thứ 6 » XSNT 24/05/2019

G.8 11
G.7 559
G.6 6482 8062 8064
G.5 4131
G.4 23773 44036 83674 19842 33241 99545 65378
G.3 67552 83286
G.2 63946
G.1 16624
ĐB 068705
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, ngày 24/05/2019
Đầu Lô Tô
0 05
1 11
2 24
3 31, 36
4 42, 41, 45, 46
5 59, 52
6 62, 64
7 73, 74, 78
8 82, 86
9 -

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết