Xổ Số Ninh Thuận - XSNT - Xo So Ninh Thuan

main-content

XSMT » XSNT Thứ 6 » XSNT 17/01/2020

G.8 03
G.7 852
G.6 0414 6645 4960
G.5 5894
G.4 02509 04401 27268 57942 17882 70751 70653
G.3 10788 67278
G.2 02473
G.1 72827
ĐB 750515
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, ngày 17/01/2020
Đầu Lô Tô
0 03, 09, 01
1 14, 15
2 27
3 -
4 45, 42
5 52, 51, 53
6 60, 68
7 78, 73
8 82, 88
9 94

XSMT » XSNT Thứ 6 » XSNT 10/01/2020

G.8 20
G.7 693
G.6 1588 4111 2366
G.5 3804
G.4 49758 59094 14476 61873 18246 90304 82819
G.3 48091 72913
G.2 10466
G.1 13448
ĐB 943245
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, ngày 10/01/2020
Đầu Lô Tô
0 04, 04
1 11, 19, 13
2 20
3 -
4 46, 48, 45
5 58
6 66, 66
7 76, 73
8 88
9 93, 94, 91

XSMT » XSNT Thứ 6 » XSNT 03/01/2020

G.8 33
G.7 475
G.6 6952 3826 3250
G.5 6419
G.4 78480 81357 75247 81063 67278 51601 26134
G.3 86122 49474
G.2 00491
G.1 48181
ĐB 271620
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, ngày 03/01/2020
Đầu Lô Tô
0 01
1 19
2 26, 22, 20
3 33, 34
4 47
5 52, 50, 57
6 63
7 75, 78, 74
8 80, 81
9 91

XSMT » XSNT Thứ 6 » XSNT 27/12/2019

G.8 61
G.7 854
G.6 9819 2233 0049
G.5 0449
G.4 60909 91143 40355 89313 31148 26176 90143
G.3 34533 69662
G.2 14644
G.1 51469
ĐB 122718
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, ngày 27/12/2019
Đầu Lô Tô
0 09
1 19, 13, 18
2 -
3 33, 33
4 49, 49, 43, 48, 43, 44
5 54, 55
6 61, 62, 69
7 76
8 -
9 -

XSMT » XSNT Thứ 6 » XSNT 20/12/2019

G.8 85
G.7 005
G.6 0553 5943 1884
G.5 7191
G.4 73595 01725 43809 98030 06590 20018 90837
G.3 09616 20268
G.2 43541
G.1 52681
ĐB 001177
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, ngày 20/12/2019
Đầu Lô Tô
0 05, 09
1 18, 16
2 25
3 30, 37
4 43, 41
5 53
6 68
7 77
8 85, 84, 81
9 91, 95, 90

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết