Xổ Số Quảng Bình - XSQB - Xo So Quang Binh

main-content

XSMT » XSQB Thứ 5 » XSQB 16/01/2020

G.8 95
G.7 476
G.6 5027 6862 3075
G.5 7845
G.4 62438 00226 45014 86439 67946 05775 31527
G.3 72332 93964
G.2 16342
G.1 72211
ĐB 117861
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, ngày 16/01/2020
Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 11
2 27, 26, 27
3 38, 39, 32
4 45, 46, 42
5 -
6 62, 64, 61
7 76, 75, 75
8 -
9 95

XSMT » XSQB Thứ 5 » XSQB 09/01/2020

G.8 09
G.7 338
G.6 8866 3932 3535
G.5 4395
G.4 63899 70470 77989 77236 59215 27761 93825
G.3 71239 07030
G.2 17063
G.1 72239
ĐB 671427
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, ngày 09/01/2020
Đầu Lô Tô
0 09
1 15
2 25, 27
3 38, 32, 35, 36, 39, 30, 39
4 -
5 -
6 66, 61, 63
7 70
8 89
9 95, 99

XSMT » XSQB Thứ 5 » XSQB 02/01/2020

G.8 17
G.7 701
G.6 6916 7115 6433
G.5 3350
G.4 56223 70086 76311 09089 20034 08184 93838
G.3 05772 65933
G.2 44266
G.1 89726
ĐB 678320
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, ngày 02/01/2020
Đầu Lô Tô
0 01
1 17, 16, 15, 11
2 23, 26, 20
3 33, 34, 38, 33
4 -
5 50
6 66
7 72
8 86, 89, 84
9 -

XSMT » XSQB Thứ 5 » XSQB 26/12/2019

G.8 16
G.7 269
G.6 3843 3459 6049
G.5 2000
G.4 24031 89700 31885 99983 82034 62119 02751
G.3 13262 18184
G.2 97632
G.1 40587
ĐB 417816
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, ngày 26/12/2019
Đầu Lô Tô
0 00, 00
1 16, 19, 16
2 -
3 31, 34, 32
4 43, 49
5 59, 51
6 69, 62
7 -
8 85, 83, 84, 87
9 -

XSMT » XSQB Thứ 5 » XSQB 19/12/2019

G.8 19
G.7 572
G.6 7918 2304 2809
G.5 2711
G.4 44134 24211 92305 15403 87192 09266 74813
G.3 97501 38406
G.2 31688
G.1 31589
ĐB 075755
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, ngày 19/12/2019
Đầu Lô Tô
0 04, 09, 05, 03, 01, 06
1 19, 18, 11, 11, 13
2 -
3 34
4 -
5 55
6 66
7 72
8 88, 89
9 92

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết