Xổ Số Quảng Bình - XSQB - Xo So Quang Binh

main-content

XSMT » XSQB Thứ 5 » XSQB 18/04/2019

G.8 26
G.7 851
G.6 3499 4642 9908
G.5 2658
G.4 09958 61861 32491 15714 69105 09933 71170
G.3 85809 96885
G.2 44936
G.1 63729
ĐB 221215
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, ngày 18/04/2019
Đầu Lô Tô
0 08, 05, 09
1 14, 15
2 26, 29
3 33, 36
4 42
5 51, 58, 58
6 61
7 70
8 85
9 99, 91

XSMT » XSQB Thứ 5 » XSQB 11/04/2019

G.8 97
G.7 870
G.6 9530 7855 2003
G.5 9217
G.4 92325 04410 33448 68181 25144 71193 35661
G.3 60385 76100
G.2 38723
G.1 51048
ĐB 492586
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, ngày 11/04/2019
Đầu Lô Tô
0 03, 00
1 17, 10
2 25, 23
3 30
4 48, 44, 48
5 55
6 61
7 70
8 81, 85, 86
9 97, 93

XSMT » XSQB Thứ 5 » XSQB 04/04/2019

G.8 35
G.7 301
G.6 0494 5478 9399
G.5 2600
G.4 44106 86780 92720 13270 86668 04743 28083
G.3 28835 45254
G.2 08779
G.1 22180
ĐB 431568
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, ngày 04/04/2019
Đầu Lô Tô
0 01, 00, 06
1 -
2 20
3 35, 35
4 43
5 54
6 68, 68
7 78, 70, 79
8 80, 83, 80
9 94, 99

XSMT » XSQB Thứ 5 » XSQB 28/03/2019

G.8 95
G.7 326
G.6 9299 7653 2972
G.5 0117
G.4 83856 12414 34858 21666 18568 57162 81733
G.3 90546 32866
G.2 15275
G.1 49424
ĐB 171805
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, ngày 28/03/2019
Đầu Lô Tô
0 05
1 17, 14
2 26, 24
3 33
4 46
5 53, 56, 58
6 66, 68, 62, 66
7 72, 75
8 -
9 95, 99

XSMT » XSQB Thứ 5 » XSQB 21/03/2019

G.8 97
G.7 945
G.6 0551 0565 8912
G.5 7124
G.4 16612 55822 38000 43942 29260 17924 98996
G.3 18146 43697
G.2 95691
G.1 07432
ĐB 044515
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, ngày 21/03/2019
Đầu Lô Tô
0 00
1 12, 12, 15
2 24, 22, 24
3 32
4 45, 42, 46
5 51
6 65, 60
7 -
8 -
9 97, 96, 97, 91

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết