Xổ Số Quảng Nam - XSQNA - Xo So Quang Nam

main-content

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 10/12/2019

G.8 22
G.7 589
G.6 0832 9335 0104
G.5 9498
G.4 73327 81211 68172 79650 76435 90045 60784
G.3 87328 71586
G.2 05578
G.1 01553
ĐB 030553
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 10/12/2019
Đầu Lô Tô
0 04
1 11
2 22, 27, 28
3 32, 35, 35
4 45
5 50, 53, 53
6 -
7 72, 78
8 89, 84, 86
9 98

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 03/12/2019

G.8 32
G.7 124
G.6 1952 6958 8503
G.5 5320
G.4 64676 39080 15901 20461 94469 36195 34087
G.3 50772 40690
G.2 54256
G.1 37083
ĐB 793790
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 03/12/2019
Đầu Lô Tô
0 03, 01
1 -
2 24, 20
3 32
4 -
5 52, 58, 56
6 61, 69
7 76, 72
8 80, 87, 83
9 95, 90, 90

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 26/11/2019

G.8 31
G.7 901
G.6 2514 9996 6787
G.5 8633
G.4 64501 89592 21816 98626 50970 42704 36535
G.3 65693 63432
G.2 63480
G.1 01162
ĐB 995547
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 26/11/2019
Đầu Lô Tô
0 01, 01, 04
1 14, 16
2 26
3 31, 33, 35, 32
4 47
5 -
6 62
7 70
8 87, 80
9 96, 92, 93

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 19/11/2019

G.8 54
G.7 334
G.6 6135 9374 1920
G.5 5332
G.4 67025 53386 21140 44693 44087 15126 82109
G.3 26229 28215
G.2 18495
G.1 29173
ĐB 677636
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 19/11/2019
Đầu Lô Tô
0 09
1 15
2 20, 25, 26, 29
3 34, 35, 32, 36
4 40
5 54
6 -
7 74, 73
8 86, 87
9 93, 95

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 12/11/2019

G.8 46
G.7 947
G.6 7530 2512 3974
G.5 6258
G.4 58082 02900 37909 33971 78078 51325 76725
G.3 05736 63133
G.2 40558
G.1 53411
ĐB 455365
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 12/11/2019
Đầu Lô Tô
0 00, 09
1 12, 11
2 25, 25
3 30, 36, 33
4 46, 47
5 58, 58
6 65
7 74, 71, 78
8 82
9 -

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết