Xổ Số Quảng Nam - XSQNA - Xo So Quang Nam

main-content

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 21/01/2020

G.8 56
G.7 658
G.6 2213 6897 4671
G.5 2537
G.4 52156 34677 47833 68552 81092 82483 14384
G.3 99399 21530
G.2 67742
G.1 93708
ĐB 927193
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 21/01/2020
Đầu Lô Tô
0 08
1 13
2 -
3 37, 33, 30
4 42
5 56, 58, 56, 52
6 -
7 71, 77
8 83, 84
9 97, 92, 99, 93

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 14/01/2020

G.8 13
G.7 775
G.6 3298 2250 6281
G.5 2574
G.4 33162 53017 49442 19438 88737 27019 95750
G.3 70603 45916
G.2 37026
G.1 58714
ĐB 059811
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 14/01/2020
Đầu Lô Tô
0 03
1 13, 17, 19, 16, 14, 11
2 26
3 38, 37
4 42
5 50, 50
6 62
7 75, 74
8 81
9 98

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 07/01/2020

G.8 49
G.7 079
G.6 8787 2077 8335
G.5 8089
G.4 48606 23870 03848 98381 27738 51670 31357
G.3 50177 31766
G.2 38447
G.1 19850
ĐB 803906
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 07/01/2020
Đầu Lô Tô
0 06, 06
1 -
2 -
3 35, 38
4 49, 48, 47
5 57, 50
6 66
7 79, 77, 70, 70, 77
8 87, 89, 81
9 -

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 31/12/2019

G.8 74
G.7 555
G.6 4462 6857 2876
G.5 5688
G.4 87701 51981 72187 92112 01475 51800 49663
G.3 94210 29855
G.2 22562
G.1 28523
ĐB 572224
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 31/12/2019
Đầu Lô Tô
0 01, 00
1 12, 10
2 23, 24
3 -
4 -
5 55, 57, 55
6 62, 63, 62
7 74, 76, 75
8 88, 81, 87
9 -

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 24/12/2019

G.8 44
G.7 408
G.6 8477 1180 2804
G.5 2259
G.4 33223 57003 09784 17489 68770 39161 00725
G.3 53039 06049
G.2 56390
G.1 16264
ĐB 792153
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 24/12/2019
Đầu Lô Tô
0 08, 04, 03
1 -
2 23, 25
3 39
4 44, 49
5 59, 53
6 61, 64
7 77, 70
8 80, 84, 89
9 90

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết