Xổ Số Quảng Nam - XSQNA - Xo So Quang Nam

main-content

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 18/06/2019

G.8 36
G.7 594
G.6 2727 8755 5275
G.5 6893
G.4 93560 70098 08082 93345 93383 97014 51992
G.3 72695 58979
G.2 19599
G.1 65476
ĐB 320586
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 18/06/2019
Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 27
3 36
4 45
5 55
6 60
7 75, 79, 76
8 82, 83, 86
9 94, 93, 98, 92, 95, 99

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 11/06/2019

G.8 63
G.7 543
G.6 0941 3911 0648
G.5 2839
G.4 58141 75699 60911 40555 56533 26869 51443
G.3 08169 94475
G.2 93175
G.1 09762
ĐB 165357
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 11/06/2019
Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 11
2 -
3 39, 33
4 43, 41, 48, 41, 43
5 55, 57
6 63, 69, 69, 62
7 75, 75
8 -
9 99

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 04/06/2019

G.8 47
G.7 542
G.6 9522 8642 2038
G.5 8064
G.4 32893 27087 72808 48656 84224 14922 33764
G.3 52769 10697
G.2 39722
G.1 85709
ĐB 348534
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 04/06/2019
Đầu Lô Tô
0 08, 09
1 -
2 22, 24, 22, 22
3 38, 34
4 47, 42, 42
5 56
6 64, 64, 69
7 -
8 87
9 93, 97

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 28/05/2019

G.8 67
G.7 160
G.6 6163 5574 9080
G.5 7155
G.4 63906 42654 39562 07019 19993 22219 75746
G.3 75609 81643
G.2 82489
G.1 27337
ĐB 410510
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 28/05/2019
Đầu Lô Tô
0 06, 09
1 19, 19, 10
2 -
3 37
4 46, 43
5 55, 54
6 67, 60, 63, 62
7 74
8 80, 89
9 93

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 21/05/2019

G.8 12
G.7 253
G.6 7288 9421 0938
G.5 4916
G.4 66844 01994 05104 12825 98381 59794 09780
G.3 09464 15868
G.2 69824
G.1 40050
ĐB 384056
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 21/05/2019
Đầu Lô Tô
0 04
1 12, 16
2 21, 25, 24
3 38
4 44
5 53, 50, 56
6 64, 68
7 -
8 88, 81, 80
9 94, 94

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết