Xổ Số Quảng Nam - XSQNA - Xo So Quang Nam

main-content

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 15/10/2019

G.8 89
G.7 374
G.6 8739 3513 3410
G.5 6396
G.4 69667 39943 18520 34534 49381 35031 86042
G.3 33155 05906
G.2 71821
G.1 79778
ĐB 234384
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 15/10/2019
Đầu Lô Tô
0 06
1 13, 10
2 20, 21
3 39, 34, 31
4 43, 42
5 55
6 67
7 74, 78
8 89, 81, 84
9 96

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 08/10/2019

G.8 21
G.7 908
G.6 7849 0931 3511
G.5 6655
G.4 75108 96893 32657 36417 12678 56961 05553
G.3 04600 62689
G.2 21340
G.1 84583
ĐB 163598
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 08/10/2019
Đầu Lô Tô
0 08, 08, 00
1 11, 17
2 21
3 31
4 49, 40
5 55, 57, 53
6 61
7 78
8 89, 83
9 93, 98

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 01/10/2019

G.8 65
G.7 809
G.6 3460 8930 5097
G.5 7210
G.4 28316 67444 91093 81257 09932 52728 45274
G.3 94415 92470
G.2 58216
G.1 07101
ĐB 615527
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 01/10/2019
Đầu Lô Tô
0 09, 01
1 10, 16, 15, 16
2 28, 27
3 30, 32
4 44
5 57
6 65, 60
7 74, 70
8 -
9 97, 93

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 24/09/2019

G.8 54
G.7 122
G.6 3153 2658 1108
G.5 0191
G.4 06900 23683 27067 51471 19528 35234 92321
G.3 38127 19774
G.2 30073
G.1 42406
ĐB 507476
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 24/09/2019
Đầu Lô Tô
0 08, 00, 06
1 -
2 22, 28, 21, 27
3 34
4 -
5 54, 53, 58
6 67
7 71, 74, 73, 76
8 83
9 91

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 17/09/2019

G.8 94
G.7 009
G.6 5596 7872 4241
G.5 1435
G.4 11790 73349 47013 49040 68710 89083 45446
G.3 65342 31390
G.2 09546
G.1 39960
ĐB 797727
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 17/09/2019
Đầu Lô Tô
0 09
1 13, 10
2 27
3 35
4 41, 49, 40, 46, 42, 46
5 -
6 60
7 72
8 83
9 94, 96, 90, 90

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết