Xổ Số Quảng Nam - XSQNA - Xo So Quang Nam

main-content

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 13/08/2019

G.8 29
G.7 195
G.6 7318 6012 6586
G.5 5779
G.4 81088 05871 10439 73760 72255 51150 30968
G.3 55851 37604
G.2 95170
G.1 11935
ĐB 965289
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 13/08/2019
Đầu Lô Tô
0 04
1 18, 12
2 29
3 39, 35
4 -
5 55, 50, 51
6 60, 68
7 79, 71, 70
8 86, 88, 89
9 95

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 06/08/2019

G.8 26
G.7 386
G.6 4746 0178 7356
G.5 8499
G.4 55470 50456 44836 75876 86959 76207 93056
G.3 35880 79006
G.2 01330
G.1 41657
ĐB 547226
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 06/08/2019
Đầu Lô Tô
0 07, 06
1 -
2 26, 26
3 36, 30
4 46
5 56, 56, 59, 56, 57
6 -
7 78, 70, 76
8 86, 80
9 99

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 30/07/2019

G.8 39
G.7 200
G.6 9512 0589 2099
G.5 5747
G.4 18345 36852 52630 58480 61472 54041 34067
G.3 77039 26802
G.2 95769
G.1 47616
ĐB 350266
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 30/07/2019
Đầu Lô Tô
0 00, 02
1 12, 16
2 -
3 39, 30, 39
4 47, 45, 41
5 52
6 67, 69, 66
7 72
8 89, 80
9 99

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 23/07/2019

G.8 43
G.7 145
G.6 4732 2285 9951
G.5 9653
G.4 29201 75736 50700 13746 43339 70261 27288
G.3 15987 43800
G.2 53713
G.1 29441
ĐB 827239
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 23/07/2019
Đầu Lô Tô
0 01, 00, 00
1 13
2 -
3 32, 36, 39, 39
4 43, 45, 46, 41
5 51, 53
6 61
7 -
8 85, 88, 87
9 -

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 16/07/2019

G.8 46
G.7 541
G.6 8071 2195 3754
G.5 9780
G.4 26679 59307 24439 33113 13395 83687 32510
G.3 51275 40415
G.2 42416
G.1 04274
ĐB 694882
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, ngày 16/07/2019
Đầu Lô Tô
0 07
1 13, 10, 15, 16
2 -
3 39
4 46, 41
5 54
6 -
7 71, 79, 75, 74
8 80, 87, 82
9 95, 95

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết