Xổ Số Quảng Ngãi - XSQNG - Xo So Quang Ngai

main-content

XSMT » XSQNG Thứ 7 » XSQNG 15/02/2020

G.8 01
G.7 100
G.6 7867 0828 6033
G.5 8446
G.4 47714 41202 65170 20061 58623 38957 44886
G.3 86210 76925
G.2 57043
G.1 60226
ĐB 771204
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, ngày 15/02/2020
Đầu Lô Tô
0 01, 00, 02, 04
1 14, 10
2 28, 23, 25, 26
3 33
4 46, 43
5 57
6 67, 61
7 70
8 86
9 -

XSMT » XSQNG Thứ 7 » XSQNG 08/02/2020

G.8 42
G.7 026
G.6 2187 4348 7176
G.5 8335
G.4 74948 67728 03203 18671 83318 46546 77490
G.3 55652 89341
G.2 82822
G.1 91374
ĐB 901143
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, ngày 08/02/2020
Đầu Lô Tô
0 03
1 18
2 26, 28, 22
3 35
4 42, 48, 48, 46, 41, 43
5 52
6 -
7 76, 71, 74
8 87
9 90

XSMT » XSQNG Thứ 7 » XSQNG 01/02/2020

G.8 69
G.7 467
G.6 6939 1971 5639
G.5 5483
G.4 94421 51390 48415 01585 16438 35617 39592
G.3 19872 31283
G.2 91158
G.1 27889
ĐB 386618
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, ngày 01/02/2020
Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 17, 18
2 21
3 39, 39, 38
4 -
5 58
6 69, 67
7 71, 72
8 83, 85, 83, 89
9 90, 92

XSMT » XSQNG Thứ 7 » XSQNG 25/01/2020

G.8 57
G.7 545
G.6 3756 5051 1089
G.5 0684
G.4 67206 20500 79327 11283 49699 76551 52371
G.3 20290 04970
G.2 82084
G.1 02864
ĐB 229195
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, ngày 25/01/2020
Đầu Lô Tô
0 06, 00
1 -
2 27
3 -
4 45
5 57, 56, 51, 51
6 64
7 71, 70
8 89, 84, 83, 84
9 99, 90, 95

XSMT » XSQNG Thứ 7 » XSQNG 18/01/2020

G.8 88
G.7 811
G.6 0487 1036 0341
G.5 3186
G.4 92065 76575 79273 00462 58617 43038 41623
G.3 89888 95191
G.2 63845
G.1 13349
ĐB 886840
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, ngày 18/01/2020
Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 17
2 23
3 36, 38
4 41, 45, 49, 40
5 -
6 65, 62
7 75, 73
8 88, 87, 86, 88
9 91

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết