Xổ Số Quảng Ngãi - XSQNG - Xo So Quang Ngai

main-content

XSMT » XSQNG Thứ 7 » XSQNG 11/01/2020

G.8 32
G.7 886
G.6 2497 8832 7614
G.5 8470
G.4 56744 94412 77656 85368 21684 36965 45861
G.3 35501 13711
G.2 11668
G.1 44861
ĐB 793831
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, ngày 11/01/2020
Đầu Lô Tô
0 01
1 14, 12, 11
2 -
3 32, 32, 31
4 44
5 56
6 68, 65, 61, 68, 61
7 70
8 86, 84
9 97

XSMT » XSQNG Thứ 7 » XSQNG 04/01/2020

G.8 68
G.7 970
G.6 9855 0219 0462
G.5 3368
G.4 22561 00101 20404 95112 22489 59442 49431
G.3 35018 10259
G.2 92577
G.1 04970
ĐB 012276
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, ngày 04/01/2020
Đầu Lô Tô
0 01, 04
1 19, 12, 18
2 -
3 31
4 42
5 55, 59
6 68, 62, 68, 61
7 70, 77, 70, 76
8 89
9 -

XSMT » XSQNG Thứ 7 » XSQNG 28/12/2019

G.8 22
G.7 654
G.6 8678 5733 3324
G.5 5333
G.4 54561 09270 40505 17720 39719 86583 09228
G.3 01504 93414
G.2 96181
G.1 82043
ĐB 711591
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, ngày 28/12/2019
Đầu Lô Tô
0 05, 04
1 19, 14
2 22, 24, 20, 28
3 33, 33
4 43
5 54
6 61
7 78, 70
8 83, 81
9 91

XSMT » XSQNG Thứ 7 » XSQNG 21/12/2019

G.8 61
G.7 009
G.6 5150 0920 2721
G.5 6742
G.4 04373 59351 87699 54822 85361 24177 95749
G.3 36832 94402
G.2 74355
G.1 12768
ĐB 585095
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, ngày 21/12/2019
Đầu Lô Tô
0 09, 02
1 -
2 20, 21, 22
3 32
4 42, 49
5 50, 51, 55
6 61, 61, 68
7 73, 77
8 -
9 99, 95

XSMT » XSQNG Thứ 7 » XSQNG 14/12/2019

G.8 71
G.7 977
G.6 8768 0902 9422
G.5 2469
G.4 86533 51585 75699 77208 04524 86749 15910
G.3 61207 84246
G.2 70407
G.1 65354
ĐB 816967
Bảng lô tô xổ số kiến thiết
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, ngày 14/12/2019
Đầu Lô Tô
0 02, 08, 07, 07
1 10
2 22, 24
3 33
4 49, 46
5 54
6 68, 69, 67
7 71, 77
8 85
9 99

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết