main-content

XS Power Thứ Bảy - Kết quả xổ số
Power 6/55 ngày 28/03/2020

 • 01
 • 10
 • 11
 • 13
 • 27
 • 55
 • 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Khớp SL Giá trị giải
Jackpot 1 6x 0 130.391.512.500đồng
Jackpot 2 5x 0 7.775.566.000đồng
Giải 1 5x 0 40.000.000
Giải 2 4x 0 500.000
Giải 3 3x 0 50.000
Kỳ quay thưởng #414 | Ngày quay thưởng 28-03-2020

XS Power Thứ Năm - Kết quả xổ số
Power 6/55 ngày 26/03/2020

 • 07
 • 08
 • 11
 • 31
 • 35
 • 36
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Khớp SL Giá trị giải
Jackpot 1 6x 0 130.391.512.500đồng
Jackpot 2 5x 0 7.775.566.000đồng
Giải 1 5x 25 40.000.000
Giải 2 4x 1124 500.000
Giải 3 3x 24395 50.000
Kỳ quay thưởng #413 | Ngày quay thưởng 26-03-2020

XS Power Thứ Ba - Kết quả xổ số
Power 6/55 ngày 24/03/2020

 • 03
 • 09
 • 20
 • 21
 • 33
 • 52
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Khớp SL Giá trị giải
Jackpot 1 6x 0 123.683.187.000đồng
Jackpot 2 5x 0 7.030.196.500đồng
Giải 1 5x 21 40.000.000
Giải 2 4x 1396 500.000
Giải 3 3x 26708 50.000
Kỳ quay thưởng #412 | Ngày quay thưởng 24-03-2020

XS Power Thứ Bảy - Kết quả xổ số
Power 6/55 ngày 21/03/2020

 • 10
 • 12
 • 14
 • 17
 • 29
 • 53
 • 25

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Khớp SL Giá trị giải
Jackpot 1 6x 0 116.918.632.650đồng
Jackpot 2 5x 0 6.278.579.350đồng
Giải 1 5x 14 40.000.000
Giải 2 4x 1001 500.000
Giải 3 3x 22170 50.000
Kỳ quay thưởng #411 | Ngày quay thưởng 21-03-2020

XS Power Thứ Năm - Kết quả xổ số
Power 6/55 ngày 19/03/2020

 • 03
 • 35
 • 41
 • 42
 • 43
 • 49
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Khớp SL Giá trị giải
Jackpot 1 6x 0 110.372.538.000đồng
Jackpot 2 5x 0 5.551.235.500đồng
Giải 1 5x 6 40.000.000
Giải 2 4x 756 500.000
Giải 3 3x 16251 50.000
Kỳ quay thưởng #410 | Ngày quay thưởng 19-03-2020

XS Power Thứ Ba - Kết quả xổ số
Power 6/55 ngày 17/03/2020

 • 01
 • 14
 • 18
 • 43
 • 49
 • 50
 • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Khớp SL Giá trị giải
Jackpot 1 6x 0 104.401.521.300đồng
Jackpot 2 5x 0 4.887.789.200đồng
Giải 1 5x 11 40.000.000
Giải 2 4x 816 500.000
Giải 3 3x 17703 50.000
Kỳ quay thưởng #409 | Ngày quay thưởng 17-03-2020

XS Power Thứ Bảy - Kết quả xổ số
Power 6/55 ngày 14/03/2020

 • 12
 • 20
 • 25
 • 38
 • 39
 • 40
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Khớp SL Giá trị giải
Jackpot 1 6x 0 98.660.027.100đồng
Jackpot 2 5x 0 4.249.845.400đồng
Giải 1 5x 13 40.000.000
Giải 2 4x 821 500.000
Giải 3 3x 16256 50.000
Kỳ quay thưởng #408 | Ngày quay thưởng 14-03-2020

XS Power Thứ Năm - Kết quả xổ số
Power 6/55 ngày 12/03/2020

 • 02
 • 14
 • 19
 • 24
 • 27
 • 34
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Khớp SL Giá trị giải
Jackpot 1 6x 0 93.827.290.800đồng
Jackpot 2 5x 0 3.712.874.700đồng
Giải 1 5x 16 40.000.000
Giải 2 4x 786 500.000
Giải 3 3x 16344 50.000
Kỳ quay thưởng #407 | Ngày quay thưởng 12-03-2020

XS Power Thứ Ba - Kết quả xổ số
Power 6/55 ngày 10/03/2020

 • 23
 • 25
 • 30
 • 36
 • 45
 • 52
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Khớp SL Giá trị giải
Jackpot 1 6x 0 89.968.227.600đồng
Jackpot 2 5x 0 3.284.089.900đồng
Giải 1 5x 12 40.000.000
Giải 2 4x 742 500.000
Giải 3 3x 15525 50.000
Kỳ quay thưởng #406 | Ngày quay thưởng 10-03-2020

XS Power Thứ Bảy - Kết quả xổ số
Power 6/55 ngày 07/03/2020

 • 05
 • 11
 • 21
 • 30
 • 40
 • 48
 • 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Khớp SL Giá trị giải
Jackpot 1 6x 0 87.411.418.500đồng
Jackpot 2 5x 1 3.761.291.650đồng
Giải 1 5x 4 40.000.000
Giải 2 4x 636 500.000
Giải 3 3x 13392 50.000
Kỳ quay thưởng #405 | Ngày quay thưởng 07-03-2020

XS Power Thứ Năm - Kết quả xổ số
Power 6/55 ngày 05/03/2020

 • 08
 • 09
 • 34
 • 40
 • 41
 • 54
 • 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Khớp SL Giá trị giải
Jackpot 1 6x 0 83.145.846.450đồng
Jackpot 2 5x 0 3.287.339.200đồng
Giải 1 5x 6 40.000.000
Giải 2 4x 560 500.000
Giải 3 3x 13396 50.000
Kỳ quay thưởng #404 | Ngày quay thưởng 05-03-2020

XS Power Thứ Ba - Kết quả xổ số
Power 6/55 ngày 03/03/2020

 • 14
 • 15
 • 31
 • 40
 • 43
 • 49
 • 12

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Khớp SL Giá trị giải
Jackpot 1 6x 0 80.559.793.650đồng
Jackpot 2 5x 1 5.964.207.600đồng
Giải 1 5x 6 40.000.000
Giải 2 4x 838 500.000
Giải 3 3x 15293 50.000
Kỳ quay thưởng #403 | Ngày quay thưởng 03-03-2020

XS Power Thứ Bảy - Kết quả xổ số
Power 6/55 ngày 29/02/2020

 • 09
 • 17
 • 23
 • 26
 • 51
 • 54
 • 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Khớp SL Giá trị giải
Jackpot 1 6x 0 75.711.825.300đồng
Jackpot 2 5x 0 5.425.544.450đồng
Giải 1 5x 11 40.000.000
Giải 2 4x 609 500.000
Giải 3 3x 15325 50.000
Kỳ quay thưởng #402 | Ngày quay thưởng 29-02-2020

XS Power Thứ Năm - Kết quả xổ số
Power 6/55 ngày 27/02/2020

 • 03
 • 11
 • 21
 • 29
 • 47
 • 55
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Khớp SL Giá trị giải
Jackpot 1 6x 0 73.148.581.650đồng
Jackpot 2 5x 0 5.140.739.600đồng
Giải 1 5x 10 40.000.000
Giải 2 4x 631 500.000
Giải 3 3x 13235 50.000
Kỳ quay thưởng #401 | Ngày quay thưởng 27-02-2020

Thông tin về Power 6/55 Vietlott

 • Kết quả xổ số Power 6/55 mở thưởng vào lúc 18h15 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 trong tuần.
 • Giá trị giải thưởng của XSPOWER như sau:
 • Giải thưởng Tiền thưởng
  (VNĐ)
  Trúng
  bộ số
  Tỷ lệ trả thưởng
  kế hoạch
  Giải Jackpot 1 (Tối thiểu 30 tỷ và tích lũy) 6 34,47%
  Giải Jackpot 2 (Tối thiểu 03 tỷ và tích lũy) 5 + đặc biệt 4,16%
  Giải Nhất 40.000.000 5 3,97%
  Giải Nhì 500.000 4 3,04%
  Giải Ba 50.000 3 6,36%
 • Như bạn thấy xổ số Power của Vietlott có hai giải Jackpot. Điều này có nghĩa, nếu bạn trúng tất cả 6 bộ số thì bạn trúng Jackpot 1. Nếu bạn trúng 5 bộ số và 1 bộ đặc biệt thì bạn trúng giải Jackpot 2.

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

XSMB XSMN XSMT
XSMB thứ 2 Tp.HCM Đồng Tháp Cà Mau XSMN thứ 2 Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT thứ 2
XSMB thứ 3 Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu XSMN thứ 3 ĐăkLắc Quảng Nam XSMT thứ 3
XSMB thứ 4 Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ XSMN thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa XSMT thứ 4
XSMB thứ 5 An Giang Tây Ninh Bình Thuận XSMN thứ 5 Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT thứ 5
XSMB thứ 6 Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh XSMN thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận XSMT thứ 6
XSMB thứ 7 Tp.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang XSMN thứ 7 Đà Nẵng Quãng Ngãi Đắc Nông XSMT thứ 7
XSMB
chủ nhật
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt XSMN chủ nhật Khánh Hòa Kon Tum XSMT chủ nhật

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

XSMB XSMN XSMT
XSMB thứ 2 Tp.HCM Đồng Tháp Cà Mau XSMN thứ 2 Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT thứ 2
XSMB thứ 3 Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu XSMN thứ 3 ĐăkLắc Quảng Nam XSMT thứ 3
XSMB thứ 4 Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ XSMN thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa XSMT thứ 4
XSMB thứ 5 An Giang Tây Ninh Bình Thuận XSMN thứ 5 Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT thứ 5
XSMB thứ 6 Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh XSMN thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận XSMT thứ 6
XSMB thứ 7 Tp.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang XSMN thứ 7 Đà Nẵng Quãng Ngãi Đắc Nông XSMT thứ 7
XSMB
chủ nhật
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt XSMN chủ nhật Khánh Hòa Kon Tum XSMT chủ nhật