Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần - XSMN Thu 7

GiảiXổ số TPHCMXổ số Long AnXổ số Bình PhướcXổ số Hậu Giang
Tám

49

27

68

94

Bảy

540

498

665

532

Sáu

1932

2646

4776

9278

0676

8783

3650

7938

1263

3661

7170

9862

Năm

3396

3431

5894

3699

67118

74362

68665

50465

48370

79985

18160

60574

74635

57371

66842

21301

55404

68561

79028

93166

44290

80417

44709

45320

81656

79288

14694

82524

93597

32631

20203

37270

Ba

04639

67075

24847

26641

40916

08841

27722

18921

Nhì

19166

23264

59464

12201

Nhất

77246

88267

54513

57083

ĐB

153878

750488

235543

923650

Bảng lô tô miền Nam Thứ 7 ngày 28/01/2023

Lô tô TPHCM

Đầu 0-
Đầu 118
Đầu 2-
Đầu 332, 39
Đầu 449, 40, 46, 46
Đầu 5-
Đầu 662, 65, 65, 60, 66
Đầu 776, 70, 75, 78
Đầu 885
Đầu 996

Lô tô Long An

Đầu 001, 04
Đầu 1-
Đầu 227
Đầu 331, 35
Đầu 442, 47, 41
Đầu 5-
Đầu 661, 64, 67
Đầu 778, 76, 74, 71
Đầu 883, 88
Đầu 998

Lô tô Bình Phước

Đầu 009
Đầu 117, 16, 13
Đầu 228, 20
Đầu 338
Đầu 441, 43
Đầu 550, 56
Đầu 668, 65, 63, 66, 64
Đầu 7-
Đầu 8-
Đầu 994, 90

Lô tô Hậu Giang

Đầu 003, 01
Đầu 1-
Đầu 224, 22, 21
Đầu 332, 31
Đầu 4-
Đầu 550
Đầu 661, 62
Đầu 770, 70
Đầu 888, 83
Đầu 994, 99, 94, 97
GiảiXổ số TPHCMXổ số Long AnXổ số Bình PhướcXổ số Hậu Giang
Tám

52

61

95

95

Bảy

278

341

597

219

Sáu

5832

7227

7091

7059

0715

6468

5213

3451

5495

8360

6542

5297

Năm

8430

5238

2301

9555

69146

95421

64180

02518

94637

43779

13484

55581

24011

56397

83064

23817

61275

30963

69119

57716

88227

84625

92289

23195

19105

73366

56732

15788

08866

55901

30388

03807

Ba

15459

52487

53850

76587

54430

20232

72453

92329

Nhì

16775

56610

82737

09396

Nhất

87021

76599

70735

68906

ĐB

483886

208093

792253

026185

Bảng lô tô miền Nam Thứ 7 ngày 21/01/2023

Lô tô TPHCM

Đầu 0-
Đầu 118
Đầu 227, 21, 21
Đầu 332, 30, 37
Đầu 446
Đầu 552, 59
Đầu 6-
Đầu 778, 79, 75
Đầu 880, 84, 87, 86
Đầu 991

Lô tô Long An

Đầu 0-
Đầu 115, 11, 17, 10
Đầu 2-
Đầu 338
Đầu 441
Đầu 559, 50
Đầu 661, 68, 64, 63
Đầu 775
Đầu 881, 87
Đầu 997, 99, 93

Lô tô Bình Phước

Đầu 001, 05
Đầu 113, 19, 16
Đầu 227, 25
Đầu 330, 32, 37, 35
Đầu 4-
Đầu 551, 53
Đầu 6-
Đầu 7-
Đầu 889
Đầu 995, 97, 95, 95

Lô tô Hậu Giang

Đầu 001, 07, 06
Đầu 119
Đầu 229
Đầu 332
Đầu 442
Đầu 555, 53
Đầu 660, 66, 66
Đầu 7-
Đầu 888, 88, 85
Đầu 995, 97, 96
GiảiXổ số TPHCMXổ số Long AnXổ số Bình PhướcXổ số Hậu Giang
Tám

65

71

19

93

Bảy

427

051

184

702

Sáu

9843

8402

3977

6049

4473

5174

0635

9590

6934

9362

0171

5834

Năm

1317

4483

4829

4360

38120

48914

12464

25770

99919

28188

93355

34571

77664

13152

09080

52117

67752

57141

37045

30179

24546

34041

97620

46247

08756

04429

55437

23907

89171

01266

74270

94652

Ba

94268

11865

45649

75466

83688

12998

97253

26916

Nhì

45596

47121

40945

81396

Nhất

82970

12324

78794

51249

ĐB

105565

745825

392380

475709

Bảng lô tô miền Nam Thứ 7 ngày 14/01/2023

Lô tô TPHCM

Đầu 002
Đầu 117, 14, 19
Đầu 227, 20
Đầu 3-
Đầu 443
Đầu 555
Đầu 665, 64, 68, 65, 65
Đầu 777, 70, 70
Đầu 888
Đầu 996

Lô tô Long An

Đầu 0-
Đầu 117
Đầu 221, 24, 25
Đầu 3-
Đầu 449, 41, 49
Đầu 551, 52, 52
Đầu 664, 66
Đầu 771, 73, 74, 71
Đầu 883, 80
Đầu 9-

Lô tô Bình Phước

Đầu 0-
Đầu 119
Đầu 229, 20
Đầu 335, 34
Đầu 445, 46, 41, 47, 45
Đầu 556
Đầu 6-
Đầu 779
Đầu 884, 88, 80
Đầu 990, 98, 94

Lô tô Hậu Giang

Đầu 002, 07, 09
Đầu 116
Đầu 229
Đầu 334, 37
Đầu 449
Đầu 552, 53
Đầu 662, 60, 66
Đầu 771, 71, 70
Đầu 8-
Đầu 993, 96
GiảiXổ số TPHCMXổ số Long AnXổ số Bình PhướcXổ số Hậu Giang
Tám

01

69

05

13

Bảy

592

240

448

997

Sáu

6558

8586

2316

5060

9771

0106

4606

3286

4905

8953

0504

5352

Năm

3005

6469

9977

2192

31293

44115

08215

82895

36565

66982

03376

50773

99906

52240

60167

43733

21029

14678

57634

50054

37819

17243

26746

94778

44629

62442

91459

59946

72838

63746

99388

66999

Ba

06449

39050

52930

25041

38204

65910

69922

62039

Nhì

14040

82932

36528

14833

Nhất

80219

97986

87025

88824

ĐB

825071

838980

940535

660600

Bảng lô tô miền Nam Thứ 7 ngày 07/01/2023

Lô tô TPHCM

Đầu 001, 05
Đầu 116, 15, 15, 19
Đầu 2-
Đầu 3-
Đầu 449, 40
Đầu 558, 50
Đầu 665
Đầu 776, 71
Đầu 886, 82
Đầu 992, 93, 95

Lô tô Long An

Đầu 006, 06
Đầu 1-
Đầu 229
Đầu 333, 30, 32
Đầu 440, 40, 41
Đầu 5-
Đầu 669, 60, 69, 67
Đầu 771, 73, 78
Đầu 886, 80
Đầu 9-

Lô tô Bình Phước

Đầu 005, 06, 05, 04
Đầu 119, 10
Đầu 229, 28, 25
Đầu 334, 35
Đầu 448, 43, 46
Đầu 554
Đầu 6-
Đầu 777, 78
Đầu 886
Đầu 9-

Lô tô Hậu Giang

Đầu 004, 00
Đầu 113
Đầu 222, 24
Đầu 338, 39, 33
Đầu 442, 46, 46
Đầu 553, 52, 59
Đầu 6-
Đầu 7-
Đầu 888
Đầu 997, 92, 99
GiảiXổ số TPHCMXổ số Long AnXổ số Bình PhướcXổ số Hậu Giang
Tám

52

71

39

35

Bảy

650

429

319

234

Sáu

7871

0360

8758

7004

8309

8856

7643

9814

4580

4887

3554

0464

Năm

1821

2829

7843

6834

13760

85649

08725

45951

10773

54155

48902

01469

96611

74407

73652

60495

48189

59254

00207

74080

07321

77745

69869

79415

20420

62513

59954

53795

98744

93669

09589

39207

Ba

73837

48615

42996

18726

76214

94355

22188

91325

Nhì

83749

52180

13990

32341

Nhất

84806

14422

84992

77400

ĐB

562675

320725

664825

954840

Bảng lô tô miền Nam Thứ 7 ngày 31/12/2022

Lô tô TPHCM

Đầu 002, 06
Đầu 115
Đầu 221, 25
Đầu 337
Đầu 449, 49
Đầu 552, 50, 58, 51, 55
Đầu 660, 60
Đầu 771, 73, 75
Đầu 8-
Đầu 9-

Lô tô Long An

Đầu 004, 09, 07
Đầu 111
Đầu 229, 29, 26, 22, 25
Đầu 3-
Đầu 4-
Đầu 556, 52, 54
Đầu 669
Đầu 771
Đầu 889, 80
Đầu 995, 96

Lô tô Bình Phước

Đầu 007
Đầu 119, 14, 15, 14
Đầu 221, 20, 25
Đầu 339
Đầu 443, 43, 45
Đầu 555
Đầu 669
Đầu 7-
Đầu 880, 80
Đầu 990, 92

Lô tô Hậu Giang

Đầu 007, 00
Đầu 113
Đầu 225
Đầu 335, 34, 34
Đầu 444, 41, 40
Đầu 554, 54
Đầu 664, 69
Đầu 7-
Đầu 887, 89, 88
Đầu 995
Click xem thêm

Thông Tin đổi vé số trúng thưởng xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam thường được viết tắt là XSMN hoặc SXMN. Kết quả xổ số của các tỉnh miền Nam được tường thuật trực tiếp từ trường quay các tỉnh vào lúc 16h15 các ngày trong tuần. Thông thường XSMN mở thưởng 3 đài mỗi ngày, riêng thứ 7 thì quay thưởng 4 đài.

Lịch quay thưởng xổ số miền Nam các ngày trong tuần như sau

Thứ Hai: XSHCM, XSCM, XSDTThứ Sáu: XSVL, XSBD, XSTV
Thứ Ba: XSVT, XSBL, XSBTThứ Bảy: XSHCM, XSLA, XSBP, XSHG
Thứ Tư: XSDN, XSST, XSCTChủ Nhật: XSTG, XSKG, XSDL
Thứ Năm: XSAG, XSTN, XSBT

Giá trị giải thưởng của vé số miền Nam như sau

Giải 8100.000đ/1 vé
Giải 7200.000đ/1 vé
Giải 6400.000đ/1 vé
Giải 51.000.000đ/1 vé
Giải 43.000.000đ/1 vé
Giải 310.000.000đ/1 vé
Giải 215.000.000đ/1 vé
Giải 130.000.000đ/1 vé
Giải Đặc Biệt2.000.000.000đ/1 vé
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
ThứXSMBXSMNXSMT
Thứ HaiXSMB Thứ Hai

Tp Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

Phú Yên

Thừa Thiên Huế

Thứ BaXSMB Thứ Ba

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

Đắk Lắk

Quảng Nam

Thứ TưXSMB Thứ Tư

Đồng Nai

Sóc Trăng

Cần Thơ

Đà Nẵng

Khánh Hòa

Thứ NămXSMB Thứ Năm

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

Thứ SáuXSMB Thứ Sáu

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

Gia Lai

Ninh Thuận

Thứ BảyXSMB Thứ Bảy

Tp Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

Chủ NhậtXSMB Chủ Nhật

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

Khánh Hòa

Kon Tum

Thừa Thiên Huế