Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần - XSMN Thu 7

GiảiXổ số TPHCMXổ số Long AnXổ số Bình PhướcXổ số Hậu Giang
Tám

20

05

48

26

Bảy

096

463

858

633

Sáu

9319

5879

8421

1552

9759

2554

0179

9477

4639

7541

9019

9780

Năm

8592

8672

4325

9245

24273

96010

32536

79016

58375

08815

41639

53259

95294

35263

38069

10158

45386

66212

09954

60681

00135

88618

32245

64223

75079

84000

41947

36256

00846

11960

22321

83197

Ba

77105

18824

53414

99605

36254

64150

25939

78448

Nhì

12430

41938

22093

65375

Nhất

24135

24715

60686

31861

ĐB

331639

063233

475175

384051

Bảng lô tô miền Nam Thứ 7 ngày 03/06/2023

Lô tô TPHCM

Đầu 005
Đầu 119, 10, 16, 15
Đầu 220, 21, 24
Đầu 336, 39, 30, 35, 39
Đầu 4-
Đầu 5-
Đầu 6-
Đầu 779, 73, 75
Đầu 8-
Đầu 996, 92

Lô tô Long An

Đầu 005, 05
Đầu 112, 14, 15
Đầu 2-
Đầu 338, 33
Đầu 4-
Đầu 552, 59, 54, 59, 58
Đầu 663, 63, 69
Đầu 772
Đầu 886
Đầu 994

Lô tô Bình Phước

Đầu 0-
Đầu 118
Đầu 225, 23
Đầu 339, 35
Đầu 448, 45
Đầu 558, 54, 54, 50
Đầu 6-
Đầu 779, 77, 79, 75
Đầu 881, 86
Đầu 993

Lô tô Hậu Giang

Đầu 000
Đầu 119
Đầu 226, 21
Đầu 333, 39
Đầu 441, 45, 47, 46, 48
Đầu 556, 51
Đầu 660, 61
Đầu 775
Đầu 880
Đầu 997
GiảiXổ số TPHCMXổ số Long AnXổ số Bình PhướcXổ số Hậu Giang
Tám

63

89

79

20

Bảy

260

287

333

980

Sáu

6879

4846

9181

9662

8717

4094

9298

9778

7347

8478

5675

8182

Năm

6545

9475

8525

1399

87137

11858

58616

28538

19370

22517

87915

32306

90385

07244

17458

62906

56905

34558

97279

13525

21878

64546

59169

78649

58849

81043

63999

62675

04268

99682

96074

32969

Ba

55682

86425

16760

99988

56598

18042

07001

94348

Nhì

56854

18921

46861

77096

Nhất

80920

87937

37888

46108

ĐB

467972

087646

871775

332287

Bảng lô tô miền Nam Thứ 7 ngày 27/05/2023

Lô tô TPHCM

Đầu 0-
Đầu 116, 17, 15
Đầu 225, 20
Đầu 337, 38
Đầu 446, 45
Đầu 558, 54
Đầu 663, 60
Đầu 779, 70, 72
Đầu 881, 82
Đầu 9-

Lô tô Long An

Đầu 006, 06, 05
Đầu 117
Đầu 221
Đầu 337
Đầu 444, 46
Đầu 558, 58
Đầu 662, 60
Đầu 775
Đầu 889, 87, 85, 88
Đầu 994

Lô tô Bình Phước

Đầu 0-
Đầu 1-
Đầu 225, 25
Đầu 333
Đầu 447, 46, 49, 49, 42
Đầu 5-
Đầu 669, 61
Đầu 779, 78, 79, 78, 75
Đầu 888
Đầu 998, 98

Lô tô Hậu Giang

Đầu 001, 08
Đầu 1-
Đầu 220
Đầu 3-
Đầu 443, 48
Đầu 5-
Đầu 668, 69
Đầu 778, 75, 75, 74
Đầu 880, 82, 82, 87
Đầu 999, 99, 96
GiảiXổ số TPHCMXổ số Long AnXổ số Bình PhướcXổ số Hậu Giang
Tám

58

14

54

01

Bảy

857

792

447

101

Sáu

9295

0434

3996

4587

3906

8662

8270

6429

0904

3115

8705

8098

Năm

5267

6128

3136

6438

59261

04060

18199

20318

00961

91005

58028

89623

79988

62519

07526

28305

27148

45595

96623

80909

13355

08854

64108

14467

91184

98518

05926

37755

73859

44728

38462

67510

Ba

21244

92475

95563

88478

93541

67091

00432

68847

Nhì

65847

30360

67803

86956

Nhất

27333

30532

64432

34233

ĐB

921019

791104

930598

432241

Bảng lô tô miền Nam Thứ 7 ngày 20/05/2023

Lô tô TPHCM

Đầu 005
Đầu 118, 19
Đầu 228
Đầu 334, 33
Đầu 444, 47
Đầu 558, 57
Đầu 667, 61, 60, 61
Đầu 775
Đầu 8-
Đầu 995, 96, 99

Lô tô Long An

Đầu 006, 05, 04
Đầu 114, 19
Đầu 228, 23, 26
Đầu 332
Đầu 448
Đầu 5-
Đầu 662, 63, 60
Đầu 778
Đầu 887, 88
Đầu 992, 95

Lô tô Bình Phước

Đầu 004, 09, 08, 03
Đầu 1-
Đầu 229, 23
Đầu 336, 32
Đầu 447, 41
Đầu 554, 55, 54
Đầu 667
Đầu 770
Đầu 884
Đầu 991, 98

Lô tô Hậu Giang

Đầu 001, 01, 05
Đầu 115, 18, 10
Đầu 226, 28
Đầu 338, 32, 33
Đầu 447, 41
Đầu 555, 59, 56
Đầu 662
Đầu 7-
Đầu 8-
Đầu 998
GiảiXổ số TPHCMXổ số Long AnXổ số Bình PhướcXổ số Hậu Giang
Tám

99

83

36

54

Bảy

989

469

377

766

Sáu

4106

4451

2033

9561

0394

3317

8693

5715

5103

2638

2022

7425

Năm

7150

0498

7250

6534

64425

60618

32023

86786

87397

67483

86697

16605

32611

50715

50502

87819

70701

81630

78052

37958

67085

76377

73969

48311

30631

25838

04377

70191

32544

69279

48001

39911

Ba

81874

44529

60303

50827

09437

30345

99532

56348

Nhì

62399

52151

99932

46687

Nhất

96075

88024

40091

25776

ĐB

135994

151753

159503

571486

Bảng lô tô miền Nam Thứ 7 ngày 13/05/2023

Lô tô TPHCM

Đầu 006
Đầu 118
Đầu 225, 23, 29
Đầu 333
Đầu 4-
Đầu 551, 50
Đầu 6-
Đầu 774, 75
Đầu 889, 86, 83
Đầu 999, 97, 97, 99, 94

Lô tô Long An

Đầu 005, 02, 01, 03
Đầu 117, 11, 15, 19
Đầu 227, 24
Đầu 330
Đầu 4-
Đầu 551, 53
Đầu 669, 61
Đầu 7-
Đầu 883
Đầu 994, 98

Lô tô Bình Phước

Đầu 003, 03
Đầu 115, 11
Đầu 2-
Đầu 336, 31, 37, 32
Đầu 445
Đầu 550, 52, 58
Đầu 669
Đầu 777, 77
Đầu 885
Đầu 993, 91

Lô tô Hậu Giang

Đầu 001
Đầu 111
Đầu 222, 25
Đầu 338, 34, 38, 32
Đầu 444, 48
Đầu 554
Đầu 666
Đầu 777, 79, 76
Đầu 887, 86
Đầu 991
GiảiXổ số TPHCMXổ số Long AnXổ số Bình PhướcXổ số Hậu Giang
Tám

64

67

16

29

Bảy

284

333

178

051

Sáu

9051

4766

1537

4883

6318

0224

5579

2603

1979

4281

3120

1783

Năm

3461

6904

3834

9724

33185

49717

47461

41498

84549

42624

87138

66833

50016

81070

00285

93794

45940

06169

36565

06402

82064

62990

27313

84966

14732

82649

06822

20100

75192

54285

98362

41269

Ba

18991

97545

43149

36742

00569

41324

18323

08312

Nhì

58384

97454

00384

53661

Nhất

55773

48535

31762

15155

ĐB

899797

960928

060842

549039

Bảng lô tô miền Nam Thứ 7 ngày 06/05/2023

Lô tô TPHCM

Đầu 0-
Đầu 117
Đầu 224
Đầu 337, 38
Đầu 449, 45
Đầu 551
Đầu 664, 66, 61, 61
Đầu 773
Đầu 884, 85, 84
Đầu 998, 91, 97

Lô tô Long An

Đầu 004
Đầu 118, 16
Đầu 224, 28
Đầu 333, 33, 35
Đầu 440, 49, 42
Đầu 554
Đầu 667, 69
Đầu 770
Đầu 883, 85
Đầu 994

Lô tô Bình Phước

Đầu 003, 02
Đầu 116, 13
Đầu 224
Đầu 334, 32
Đầu 442
Đầu 5-
Đầu 665, 64, 66, 69, 62
Đầu 778, 79, 79
Đầu 884
Đầu 990

Lô tô Hậu Giang

Đầu 000
Đầu 112
Đầu 229, 20, 24, 22, 23
Đầu 339
Đầu 449
Đầu 551, 55
Đầu 662, 69, 61
Đầu 7-
Đầu 881, 83, 85
Đầu 992
Click xem thêm

Thông Tin đổi vé số trúng thưởng xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam thường được viết tắt là XSMN hoặc SXMN. Kết quả xổ số của các tỉnh miền Nam được tường thuật trực tiếp từ trường quay các tỉnh vào lúc 16h15 các ngày trong tuần. Thông thường XSMN mở thưởng 3 đài mỗi ngày, riêng thứ 7 thì quay thưởng 4 đài.

Lịch quay thưởng xổ số miền Nam các ngày trong tuần như sau

Thứ Hai: XSHCM, XSCM, XSDTThứ Sáu: XSVL, XSBD, XSTV
Thứ Ba: XSVT, XSBL, XSBTThứ Bảy: XSHCM, XSLA, XSBP, XSHG
Thứ Tư: XSDN, XSST, XSCTChủ Nhật: XSTG, XSKG, XSDL
Thứ Năm: XSAG, XSTN, XSBT

Giá trị giải thưởng của vé số miền Nam như sau

Giải 8100.000đ/1 vé
Giải 7200.000đ/1 vé
Giải 6400.000đ/1 vé
Giải 51.000.000đ/1 vé
Giải 43.000.000đ/1 vé
Giải 310.000.000đ/1 vé
Giải 215.000.000đ/1 vé
Giải 130.000.000đ/1 vé
Giải Đặc Biệt2.000.000.000đ/1 vé
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
ThứXSMBXSMNXSMT
Thứ HaiXSMB Thứ Hai

Tp Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

Phú Yên

Thừa Thiên Huế

Thứ BaXSMB Thứ Ba

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

Đắk Lắk

Quảng Nam

Thứ TưXSMB Thứ Tư

Đồng Nai

Sóc Trăng

Cần Thơ

Đà Nẵng

Khánh Hòa

Thứ NămXSMB Thứ Năm

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

Thứ SáuXSMB Thứ Sáu

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

Gia Lai

Ninh Thuận

Thứ BảyXSMB Thứ Bảy

Tp Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

Chủ NhậtXSMB Chủ Nhật

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

Khánh Hòa

Kon Tum

Thừa Thiên Huế